Project Beatrix Gezondheidspark

Informatie over de plannen, de betrokkenen en de status van de realisatie

Op het voormalige Coberco-terrein, vlakbij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, verrijst komende jaren het Beatrix Gezondheidspark. Een unieke combinatie van gezondheid en zorg in een Nationaal Landschap. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen, de betrokkenen en de status van de realisatie.

 

Wat is het Beatrix Gezondheidspark?

Op het Beatrix Gezondheidspark versterken gezondheid en zorg elkaar. Op dit moment hebben zich al diverse initiatiefnemers gemeld met concrete plannen voor het park. Het initiatief voor een short stay zorgverblijfcomplex is het verst ontwikkeld. Op de website van het Achterhoek Nieuws vindt u meer informatie over het zorgverblijfcomplex.

Daarnaast hebben zich initiatieven gemeld voor een wellness-complex, -gezondheidscentrum, stressreductiecentrum,  feelgoodcentrum en een voetenzorgcentrum. Uiteraard zijn nieuwe initiatieven welkom.

Op de afbeelding hieronder ziet u de locatie van het Beatrix Gezondheidspark.

Locatie Beatrix Gezondheidspark

 

Wie zijn bij het project Beatrix Gezondheidspark betrokken?

Als initiatiefnemer voor het Gezondheidspark treedt Arrisveld BV op. Dit is een door WAM & Van Duren  speciaal opgerichte ontwikkelingsmaatschappij. WAM & Van Duren is ook eigenaar van het voormalige Coberco-terrein. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk heeft een ontwikkelingsovereenkomst afgesloten met Arrisveld BV. Hiermee zijn de afspraken geregeld die nodig zijn voor de planuitwerkingen en de realisatie van het Beatrix Gezondheidspark.

Het plan ‘Beatrix Gezondheidspark, Met Zorg Omgeven’ is uitgewerkt door de gerenommeerde stedenbouwkundige, mevrouw Riek Bakker in goede samenwerking met Arrisveld BV, de gemeente en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Riek Bakker heeft landelijk furore gemaakt door haar aansprekende plannen zoals De Kop van Zuid in Rotterdam en de VINEX-wijk Leidsche Rijn bij Utrecht.

De plannen zijn tevens uitgewerkt op basis van participantenbijeenkomsten, met voor het plan relevante partijen. Hierin noemt de initiatiefnemer de volgende (potentiële) functies die zich kunnen vestigen op het Gezondheidspark:

 • Short-stay
 • Wellness
 • Restaurant
 • Stressreductiecentrum
 • Feel-Goodcentrum
 • Kruidentuin, stadstuin, Feel-Good-Garden
 • Ruimten die gebruikt kunnen worden door het ziekenhuis
 • Ruimten voor paramedici
 • Voetenzorgcentrum

De initiatiefnemers laten weten: “Dit is landelijk een uniek concept. Een medisch cluster in een park, waar behandeling en verzorging, cure en care, elkaar versterken. Het plan is fraai gelegen, gebaseerd op groene gezondheidskamers, tegen het SKB en het Nationale Landschap aan, met goede wandel- en fietsverbindingen naar het prachtige Nationale Landschap.”

 

Wat is de rol van de gemeente?

Het Beatrix Gezondheidspark sluit aan bij het uitgangspunt van de gemeente Winterswijk: ‘blijvende zorg in Winterswijk met behoud van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.’ Dit uitgangspunt is vastgelegd in het coalitieakkoord van het huidige college.

 

Hoe ver is het project gevorderd?

Realisatie ontsluitingsweg

In 2016 is reeds een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd die toegang geeft tot het Beatrix Gezondheidspark.

Besluit door college van burgemeester en wethouders Winterswijk

Op 10 januari 2017 heeft het college van Winterswijk ingestemd met de plannen en met de ontwikkelingsovereenkomst met Arrisveld BV:

Bestemmingsplan Beatrix Gezondheidspark

Om het Beatrix Gezondheidspark te kunnen realiseren, moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Deze fase gaat vanaf januari 2017 van start. Hierbij worden alle partijen, ook de toekomstige gebruikers, betrokken.

Daadwerkelijke realisatie

Naar verwachting kan de daadwerkelijke realisatie van het Beatrix Gezondheidspark begin 2018 starten.

Film over komst gezondheidspark

Er is een film gemaakt over de vorderingen van het gezondheidspark, naast het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. In de film laten direct betrokkenen hun enthousiasme over het gezondheidspark blijken. Op het park moeten tal van bedrijven en instellingen

een plaatsje krijgen die nauw gelieerd zijn aan het ziekenhuis. Naar verwachting kan het park op termijn enkele honderden arbeidsplaatsen opleveren. Wethouder Saris is erg enthousiast over het plan. ,,het is een van de parels die de gemeente Winterswijk rijk is.’’

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website www.beatrixgezondheidspark.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Dat kan als volgt:

 • Vragen over het Beatrix Gezondheidspark en het bestemmingsplan: René Nijland, projectleider van de gemeente Winterswijk, telefoon (0543) 543 705, of via e-mail rnijland@winterswijk.nl.
 • Vragen over de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven op het Beatrix Gezondheidspark: Arrisveld BV  (WAM&VanDuren), telefoon (0543) 514 652, of via e-mail b.hommelink@wamenvanduren.nl.

 

Uitgelicht