Detailhandel

Het detailhandelsaanbod in de kern Winterswijk is bijna 74.000 m² groot, hiervan kan ruim 10.000 m² tot de foodsector worden gerekend en bijna 64.000 m² tot de non-foodsector (Bron: Locatus, Bestand verkooppunten, april 2004). Hiermee heeft Winterswijk een relatief groot winkelaanbod in vergelijking met andere plaatsen van deze omvang. De landelijk gemiddelde omvang van de detailhandel ligt voor plaatsen tussen 20.000 en 30.000 inwoners op bijna 45.000 m² vvo (bron: Locatus Retailhandboek 2004).

 
Concurrerende winkelgebieden

In de omliggende Nederlandse regio is Winterswijk de plaats met het grootste winkelgebied. De dichtstbijzijnde grotere winkelgebieden liggen in Doetinchem en Enschede. De andere Nederlandse plaatsen zijn met name lokaal verzorgend. De meeste detailhandel in Winterswijk is geconcentreerd in het centrum in de straten rond de Markt. De Misterstraat en de Wooldstraat zijn de hoofdwinkelstraten. De Meddosestraat en de Ratumsestraat, die eveneens op de Markt uitkomen, hebben meer het karakter van aanloopstraten. Het Weurden, een belangrijke invalsroute richting centrum, kan niet tot het centrumgebied gerekend worden, maar kent wel bewinkeling. Buiten het winkelgebied bevinden zich een aantal verspreide winkelvestigingen. Dit zijn met name grootschalige detailhandelsvestigingen (o.a. meubel- en woninginrichtingzaken), maar ook diverse foodzaken.

De gemeente Winterswijk heeft een detailhandelsvisie (pdf, 5,6 MB) ontwikkeld.

Informatie over detailhandelsvoorzieningen kunt u krijgen bij Nicolle Clemens, (bedrijfscontactfunctionaris) van de afdeling Stedelijke en Landschapsontwikkeling, tel. (0543) 543 543.

Ondernemersverenigingen

Winterswijk heeft enkele actieve ondernemersverenigingen.