Energiesubsidies en -leningen

Op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn er voor organisaties een aantal subsidies en leningen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met deze subsidie kunt u als zakelijke gebruiker een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor:

  • zelfstandig ondernemers
  • bedrijven
  • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
  • woningcorporaties
  • ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen
  • stichtingen en verenigingen

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland
 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën, namelijk Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Voor wie?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland

 

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de MIA/Vamil kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

Voor wie?

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kunt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op.

Voor wie?

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland

 

Energiebesparingslening Verenigingen van Eigenaren

Deze lening biedt de mogelijkheid om energiebesparende investeringen te kunnen financieren aan appartementencomplexen.

Voor wie?

Verenigingen van Eigenaren.

Meer informatie

Website ikinvesteerslim


Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

U kunt subsidie aanvragen voor de verwijdering van asbestdaken wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

Voor wie?

(agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties, particulieren en overheden.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland

 

Uitgelicht