Inkoop en aanbesteding

De gemeente Winterswijk koopt jaarlijks veel producten en diensten in. Zij heeft hierbij als opdrachtgever te maken met veel verschillende ondernemers. Het is voor de ondernemers belangrijk te weten op welke manier de gemeente producten en diensten inkoopt en aanbesteedt.

Hier bestaat nog wel eens onduidelijkheid over. De gemeente is verplicht de nationale wetgeving na te leven, ook op het gebied van inkopen en aanbesteden. De gemeente Winterswijk moet zich ook houden aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijnen kennen drie belangrijke beginselen: Transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. Het belangrijkste doel van deze beginselen is het stimuleren van vrije, eerlijke concurrentie.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoopbeleid 2017 van de gemeente Winterswijk (pdf, 350 KB) is gebaseerd op het model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Hoe de gemeente te werk gaat bij het aanbesteden hangt af van de hoogte van het bedrag van de aan te besteden opdracht. Ook hangt het er van af of het gaat om een werk, levering of een dienst.

Richtbedragen

Enkelvoudig onderhands:

 • Werken: tot € 50.000,-
 • Leveringen: tot € 30.000,-
 • Diensten: tot € 30.000,-

Meervoudig onderhands:

 • Werken: € 50.000,- tot € 1.500.000,-
 • Leveringen: € 30.000,- tot Europees drempelbedrag
 • Diensten: € 30.000,- tot Europees drempelbedrag

Nationaal:

 • Werken: € 1.500.000,- tot Europees drempelbedrag
 • Leveringen: niet van toepassing
 • Diensten: niet van toepassing

Europees:

 • Werken: vanaf Europees drempelbedrag
 • Leveringen: vanaf Europees drempelbedrag
 • Diensten: vanaf Europees drempelbedrag

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Voor Europese aanbestedingen gelden ‘harde’ drempelbedragen. In 2018 zijn deze bedragen:

 • Werken € 5.548.000,-
 • Leveringen € 221.000,-
 • Diensten € 221.000,-

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers.

Duurzaam Inkoopbeleid

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Het Rijk en de decentrale overheden willen gezamenlijk de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen. Op 23 januari 2009 is de Nota duurzaam inkopen Achterhoekse gemeenten opgesteld en op 2 september 2008 is de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend.

Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten

De Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (pdf, 445 KB) zijn van toepassing op alle inkopen van leveringen en diensten door de gemeente Winterswijk.

Klachtenregeling Aanbestedingen Achterhoekse en Liemerse gemeenten 2017

Met de invoering van de aanbestedingswet in 2013 wordt aanbestedende diensten aangeraden om de standaard klachtenafhandeling onderdeel te laten zijn van hun aanbestedingsbeleid. Om objectiviteit en onafhankelijkheid voldoende te kunnen waarborgen, is een gezamenlijke klachtenregeling (pdf, 905 KB) opgesteld door de Achterhoekse en Liemerse gemeenten. Deze klachtenregeling maakt nu deel uit van ons inkoop-en aanbestedingsbeleid.

Vragen over het inkoopbeleid van de gemeente Winterswijk

Neem dan contact op met Erny Hogenkamp, telefoon (0543) 543 543 of e-mail.

Welke openbare en Europese aanbestedingen zijn er gaande?

Op dit moment zijn er geen openbare en Europese aanbestedingen

Uitgelicht