Inkoop en aanbesteding

De gemeente Winterswijk koopt jaarlijks veel producten en diensten in. Zij heeft hierbij als opdrachtgever te maken met veel verschillende ondernemers. Het is voor de ondernemers belangrijk te weten op welke manier de gemeente producten en diensten inkoopt en aanbesteedt.

Hier bestaat nog wel eens onduidelijkheid over. De gemeente is verplicht de nationale wetgeving na te leven, ook op het gebied van inkopen en aanbesteden. De gemeente Winterswijk moet zich ook houden aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijnen kennen drie belangrijke beginselen: Transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. Het belangrijkste doel van deze beginselen is het stimuleren van vrije, eerlijke concurrentie.

In het inkoopbeleid 2014-215 van de gemeente Winterswijk (pdf, 654 KB) vindt u alle relevante informatie, bijvoorbeeld over:

  • lokaal ondernemersschap
  • duurzaamheid
  • het opnemen van een sociale paragraaf in bestekken
  • leerlingbouwplaatsen
  • integriteit
  • het inkoopdossier

De Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten 2014 (pdf, 250kB) zijn van toepassing op al onze inkopen.

Welke openbare en Europese aanbestedingen zijn er gaande?

Op dit moment zijn er geen openbare en Europese aanbestedingen

Vragen over het inkoopbeleid van de gemeente Winterswijk?

Neem dan contact op met Erny Hogenkamp, telefoon (0543) 543 543, e-mail ehogenkamp@winterswijk.nl