Vergunningen en meldingen

 • Evenement

  Evenementenvergunning aanvragen, kansspelen of loterij organiseren, alcohol schenken tijdens een evenement, tekst op informatiezuilen plaatsen.

 • Horeca

  Drank- en horecavergunning, terrasvergunning, ontheffing sluitingstijden, melding incidentele festiviteit, speelautomaten plaatsen.

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  02 januari 2020

  Voor het exploiteren van een openbare inrichting is een exploitatievergunning vereist. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

 • Bibob-onderzoek

  09 november 2018

  Bij een vergunningsaanvraag, subsidieverzoek of grondtransactie kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze ongewild criminele activiteiten ondersteunt. U bent verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek. Doet u dit niet, dan werkt de gemeente niet mee aan uw aanvraag of verzoek.

 • Organiseren van kansspelen

  Wilt u een kansspel zoals een loterij of een bingo organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u met een kraam of verkoopwagen een standplaats op of langs de openbare weg innemen om producten te verkopen ? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. Er zijn vaste en tijdelijke standplaatsen.

 • Marktvergunning - standplaats voor de warenmarkt aanvragen

  Voor een standplaats op de warenmarkt heeft u een marktvergunning nodig. Deze vraagt u schriftelijk aan.

 • Collecte of kledinginzameling voor goed doel

  Voor het inzamelen van geld (collecte) of goederen voor het goede doel heeft u een vergunning nodig.

 • Reclame-uitingen plaatsen (Omgevingsvergunning)

  Wilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Gebruik openbare grond/voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Wilt u een voorwerp op de openbare weg plaatsen of de openbare weg gebruiken voor andere doeleinden dan het normale verkeersgebruik? Bijvoorbeeld het inrichten van een terras of het plaatsen van reclameborden (stoepborden), een bouwsteiger of een container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan heeft u hiervoor meestal een vergunning nodig.

 • Gebruiksmelding brandveilig gebruik

  Als u een ruimte, tent of gebouw gebruikt om meer dan 150 mensen (tegelijkertijd) samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u de ruimte, tent of het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Met een gebruiksmelding laat u zien dat uw gebouw brandveilig is. Dit geldt ook voor besloten bijeenkomsten en feesten.

 • Brandveiligheid gebouw (omgevingsvergunning)

  Beheert u een bedrijf of instelling , instelling of groepsaccommodatie of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken. Afhankelijk van de aard van het gebruik moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms kunt u volstaan met slechts een melding.

 • Rijden in het voetgangersgebied

  In het centrum van Winterswijk is een voetgangersgebied. Gemotoriseerd verkeer mag in het voetgangersgebied rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 12:00 uur. Als u buiten deze tijdstippen in het voetgangersgebied wilt rijden, heeft u een ontheffing nodig.