Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren en vindt het evenement op openbare grond plaats of heeft het meer dan 100 bezoekers of deelnemers? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. In de evenementenvergunning komen onder andere zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid;
 • de begin- en eindtijden van het evenement;
 • parkeervoorzieningen;
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten;
 • milieu en afval;
 • veiligheid;
 • drankverstrekking enz.

Geen vergunning nodig

 • Kleinschalige evenementen die op particuliere grond plaatsvinden. Hiervoor gelden algemene voorschriften.
 • Besloten feest. Het kan wel zijn dat voor enkele bijkomende activiteiten een vergunning of ontheffing vereist is. Bijvoorbeeld het tegen betaling verstrekken van alcoholische drank, het ten gehore brengen van muziek waarbij overlast kan optreden en het gebruik van een tent door meer dan 100 personen.

Kosten

De kosten van een evenementenvergunning bedragen:

 • € 112,00 voor grootschalige evenementen (verwacht bezoekersaantal 1000 of meer)
 • € 56,00 voor middelgrote evenementen (verwacht bezoekersaantal 100 tot 1000)
 • € 28,00 voor kleine evenementen (verwacht bezoekersaantal < 100)

De benodigde gegevens voor het afgeven van de tijdelijke gebruiksvergunning komen in het Aanvraagformulier Evenementenvergunning aan de orde.

Aanvraag

Het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u online doen of aan de balie van het gemeentekantoor.

Aanvraagtermijn

De aanvraagtermijn voor een evenementenvergunning is minimaal acht weken voor het begin van het evenement. Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen.

Dit is onder meer van belang voor de planning van de politie; het ontbreken van voldoende politie-toezicht op een ordelijk verloop van het evenement kan reden zijn om een vergunning te weigeren.

Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag, het inwinnen van adviezen en om een zorgvuldig en afgewogen besluit te kunnen nemen.

Voor meer informatie over de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de gemeente.

Tijdelijke gebruiksvergunning brandveilig gebruik

Wanneer u gebruik maakt van een tent of een tijdelijk bouwsel waarin zich meer dan 100 personen tegelijkertijd bevinden, dan heeft u een tijdelijke gebruiksvergunning Brandveilig gebruik nodig. Deze vergunning is met name bedoeld om de aanwezige personen te beschermen tegen de situaties die (extra) gevaar op kunnen leveren in het geval van brand.