Gebruiksvergunning brandveilig gebruik

Aanvragen | Kosten

Deze vergunning is met name bedoeld om de aanwezige personen te beschermen tegen de situaties die (extra) gevaar op kunnen leveren in het geval van brand.

Kosten

Het tarief per uurof een gedeelte daarvan is: € 40,00

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via het digitale aanvraagformulier vergunning brandveilig gebruik tenten.