Melding incidentele festiviteit (6 dagen-regeling) voor horecabedrijven

Wilt u als horeca-ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld live muziek of een disco-optreden) en verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt een melding doen om vrijstelling van deze geluidsnormen te krijgen.

Melding doen

Voor het indienen van een melding kunt u het digitale meldingsformulier Incidentele festiviteit invullen. Het is belangrijk dat u plaats, datum en tijd van de incidentele festiviteit invult.

 

Voorschriften

Als u een melding heeft ingediend, zijn de standaard geluidsnormen van het landelijke Activiteitenbesluit niet van toepassing. Toch moet u ter beperking van de geluidsoverlast voor de omgeving een aantal voorschriften in acht nemen:

  • De geluidsbelasting als gevolg van de muziekactiviteiten mag niet meer bedragen dan:
    • 65 dB(A), gemeten op de gevel van naburige woningen;
    • 45 dB(A), gemeten in de binnenruimte van aanpandige woningen.
  • De muziekactiviteiten moeten op vrijdag- en zaterdagavond uiterlijk om 01.00 uur en op andere dagen uiterlijk om 24.00 uur zijn beëindigd.
  • De tijdsduur van een muziekactiviteit bedraagt maximaal 4 uur.
  • Tijdens het ten gehore brengen van muziek moeten ramen en deuren van de inrichting gesloten blijven, behalve voor het direct doorlaten van personen of goederen.

Uitgelicht