Melding incidentele festiviteit (6 dagen-regeling) voor horecabedrijven

Wilt u als horeca-ondernemer in uw horeca-inrichting een muziekactiviteit (bijvoorbeeld live muziek of een disco-optreden) organiseren waarbij geluidsoverlast voor de omgeving kan optreden en de standaard geluidsnormen voor horecabedrijven wellicht zullen worden overtreden? Dan kunt vrijstelling van deze geluidsnormen verkrijgen door het indienen van een melding.

Melding doen

Voor het indienen van een melding kunt u het digitale meldingsformulier Incidentele festiviteit invullen. Het is belangrijk dat u plaats, datum en tijd van de incidentele festiviteit invult.

 

Voorschriften

Als u een melding heeft ingediend, zijn de standaard geluidsnormen van het landelijke Activiteitenbesluit niet van toepassing. Toch moet u ter beperking van de geluidsoverlast voor de omgeving een aantal voorschriften in acht nemen:

  • De geluidsbelasting als gevolg van de muziekactiviteiten mag niet meer bedragen dan:
    • 65 dB(A), gemeten op de gevel van naburige woningen;
    • 45 dB(A), gemeten in de binnenruimte van aanpandige woningen.
  • De muziekactiviteiten moeten op vrijdag- en zaterdagavond uiterlijk om 01.00 uur en op andere dagen uiterlijk om 24.00 uur zijn beëindigd.
  • De tijdsduur van een muziekactiviteit bedraagt maximaal 4 uur.
  • Tijdens het ten gehore brengen van muziek moeten ramen en deuren van de inrichting gesloten blijven, behalve voor het direct doorlaten van personen of goederen.