Ontheffing sluitingstijden horeca

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een permanente of incidentele ontheffing van de sluitingstijden aanvragen.

Sluitingstijden

Alle horecagelegenheden in de gemeente Winterswijk moeten in beginsel gesloten zijn tussen 02.00 en 06.00 uur.

Permanente ontheffing sluitingstijden

Het horecaconvenant bevat een groot aantal afspraken tussen de gemeente, politie en de horeca om het veilig uitgaan te bevorderen, overlast te voorkomen en overmatig alcoholgebruik door jongeren te bestrijden. Deelnemers aan het horeca-convenant stemmen in met deze afspraken en komen in dat geval in aanmerking voor een ontheffing van de sluitingstijden volgens het systeem van glijdende sluitingstijden. Deze glijdende sluitingstijden houden in dat vanaf 02.00 uur geen bezoekers meer tot de horeca-inrichting toegelaten mogen worden en de inrichting om uiterlijk 04.00 uur moet sluiten.

Deelnemende horecabedrijven, dat wil zeggen, de zogenaamde droge horeca die zich richt op het verstrekken van etenswaar (broodjeszaken en dergelijke), mogen met een ontheffing tot 03.00 geopend zijn en moeten dan sluiten.

In aanmerking komen voor permanente ontheffing

Om voor een (permanente) ontheffing van de sluitingstijden in aanmerking te komen, moet u zich eerst aanmelden als deelnemer van het horeca-convenant. Vervolgens kunt u een aanvraag om ontheffing van de sluitingstijden indienen.

Download het 'Ondertekendocument horeca-convenant' (pdf, 322 KB) en stuur het volledig ingevuld en ondertekend per e-mail (ingescand) of per post op naar de gemeente.

 

Incidentele ontheffing sluitingstijden

U kunt ook incidenteel ontheffing van de sluitingstijden aanvragen. Er moet dan wel sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, festiviteit of gebeurtenis die aanleiding is om van de vaste sluitingstijden af te wijken.  

Aanvragen

Voor het aanvragen van de Incidentele ontheffing kunt u gebruik van het digitale aanvraagformulier “Aanvraag ontheffing sluitingstijden”.

Uitgelicht