Speelautomaten plaatsen

Wilt u één of meerdere speelautomaten in uw horecagelegenheid plaatsen ? Gaat het hierbij om een gokautomaat? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Hoogdrempelige en laagdrempelige horecabedrijven

Voor het toekennen van de vergunning maakt de wet een onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige horecabedrijven.  

Alleen in hoogdrempelige horecabedrijven mogen kansspelautomaten worden opgesteld tot een maximum van 2.

 

Hoogdrempelige horecabedrijven

Hoogdrempelige horecabedrijven (zoals cafés, bars, restaurants en nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 2 kansspelautomaten. Om als hoogdrempelig horecabedrijf te worden aangemerkt gelden de volgende voorwaarden:

  • het horecabedrijf is in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning;
  • het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf d.w.z. dat in het bedrijf geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend;
  • de activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder.

 

Laagdrempelige horecabedrijven

Laagdrempelige horecabedrijven (zoals snackbars, kantines en lunchrooms) zijn bedrijven die niet aan de eisen voor hoogdrempeligheid voldoen. Laagdrempelige horecabedrijven krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten en mogen alleen behendigheidsautomaten opstellen. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Kosten

De leges voor een vergunning voor de aanwezigheid van kansspelautomaat bedragen:

  • voor een periode van twaalf maanden voor 1 kansspelautomaat € 56,50;
  • voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten: € 22,50 per automaat + € 34,00
  • voor 1 kansspelautomaat voor onbepaalde tijd: € 226,50
  • voor twee of meer kansspelautomaten voor onbepaalde tijd: € 226,50 voor de eerste automaat + voor iedere volgende automaat + € 90,50 + een bedrag van € 136,00

 

 

Meenemen

Een vergunningsaanvraag dient u in bij de gemeente via het online formulier Aanvraag vergunning aanwezigheid speelautomaten. Daarbij kunt u aangeven of u een vergunning op jaarbasis of voor onbepaalde tijd wilt.