Terrasvergunning

Wilt u als horecaondernemer een terras op openbare grond inrichten? Dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Aanvragen terrasvergunning

U vraagt een terrasvergunning online aan via het aanvraagformulier terrasvergunning. U moet daarbij een duidelijke schets of plattegrond van de gewenste terrasruimte toevoegen (uploaden).

Kosten

De aanvraag van een terrasvergunning kost € 56,50. Los hiervan betaalt u precariorechten voor het gebruik van gemeentegrond.

Algemene voorschriften

 1. Het inrichten van een terras is in principe alleen toegestaan voor de gevel van het betreffende horeca- of winkelpand waarbij het terras niet breder mag zijn dan de breedte van de voorgevel van het pand. Voor horecabedrijven op de Markt geldt de uitzondering dat zij de mogelijkheid hebben om ook op de Markt, afhankelijk van de beschikbare ruimte, een terras in te richten (behalve op tijden dat de warenmarkt plaatsvindt); vergunningen hiervoor worden op basis van maatwerk verleend.
 2. Ten behoeve van een goede doorgang van het voetgangers- en bevoorradingsverkeer en eventueel noodverkeer dient in de winkelpromenades een middenstrook van tenminste 4 meter vrijgehouden te worden.
 3. Het is niet toegestaan om andere bestrating aan te brengen; ook is het zonder toestemming van de gemeente niet toegestaan om in de bestrating bevestigingspunten o.i.d. aan te brengen.
 4. De terrasmeubels moeten verplaatsbaar zijn en zodanig worden opgesteld dat de doorgang van het (nood)verkeer bij eventuele calamiteiten niet belemmerd wordt.
 5. Het gebruik van terrasschermen is alleen toegestaan in combinatie met de aanwezigheid van terrasmeubilair; zodra het terrasmeubilair voor langere tijd (d.w.z. langer dan 2 weken) wordt opgeruimd, moeten ook de terrasschermen worden verwijderd. Voorts moeten terrasschermen in beginsel aan de volgende eisen voldoen.
  • de terrasschermen mogen maximaal 1.5 meter hoog zijn en moeten vanaf 1.00 meter volledig transparant zijn;
  • de terrasschermen moeten loodrecht en aansluitend op de gevel van het pand staan en moeten verplaatsbaar zijn;
  • de terrasschermen moeten windvast uitgevoerd en geplaatst worden;
   Alleen met toestemming van de gemeente kan van deze voorschriften afgeweken worden;
 6. Zonneschermen zijn toegestaan, mits de doorloophoogte onder de volant tenminste 2.20 meter bedraagt; indien de reikwijdte van een zonnescherm meer dan 1.50 meter uit de gevel bedraagt, moet hiervoor expliciet vergunning worden aangevraagd.
 7. De plaatsing van bloembakken ter afscherming van de terrasruimte is toegestaan mits het terras van meerdere kanten goed bereikbaar voor het publiek is en de hoogte van de bloembakken (inclusief planten) maximaal 1.20 meter bedraagt.
 8. Het gebruik van zgn. beachflags is niet toegestaan.
 9. De plaatsing van tenten op de terrasruimte is niet toegestaan m.u.v. de incidentele plaatsing van (open) partytenten mits hiervoor van gemeentewege toestemming is verleend.

Milieuvoorschriften

Om overlast voor de omgeving te voorkomen, moet u de volgende milieuvoorschriften in acht nemen. op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 • de exploitant van de inrichting dient, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, toe te zien op een rustig gebruik van het terras;
 • de exploitant van de inrichting zorgt ervoor dat de terrasruimte alsook de onmiddellijke omgeving van het terras schoon wordt gehouden (van zwerfafval dat van de inrichting of het terras afkomstig is);
 • het terras mag in gebruik zijn gedurende volgende tijden:
  • van zondag tot en met donderdag; van 08.00 tot uiterlijk 24.00 uur;
  • op vrijdag en zaterdag: van 08.00 tot uiterlijk 02.00 uur (op vrijdag- resp. zaterdagnacht).

 

 

Uitgelicht