Terrasvergunning

Wilt u als horecaondernemer een terras op openbare grond inrichten? Dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan;
  • In principe mag alleen een terras worden ingericht voor de eigen gevel van het betreffende horecabedrijf;
  • Als u windschermen of andere objecten ter afscheiding van het terras wilt plaatsen, dan moet u hiervoor een aparte vergunning aanvragen.

Kosten

Het tarief van een terrasvergunning is € 56,00. Los hiervan moeten voor het gebruik van gemeentegrond ook precariorechten worden betaald.

Aanvragen

U vraagt een terrasvergunning aan via het online aanvraagformulier terrasvergunning. U moet daarbij een duidelijke schets of plattegrond van de gewenste terrasruimte bijvoegen.