Inzameling geld of goederen voor goed doel

Wilt u geld of goederen inzamelen voor het goede doel? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Aanvragen

Online aanvragen collectevergunning

Plaatselijke instelling

Wilt u als plaatselijke instelling een inzamelingsactie organiseren? Dan kunt u een vergunning krijgen voor de duur van de actie.

Let op:

  • De instelling moet als bonafide aan te merken zijn.
  • U mag niet in 1 week 2 acties tegelijk houden.
  • U moet financiële verantwoording over de gevoerde inzameling kunnen overleggen.

Kledinginzamelende instellingen

U kunt als kledinginzamelende instelling een collectevergunning tot wederopzegging krijgen. Vraag de vergunning uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de actie aan.

Let op:

  • De kledinginzamelende instelling is in het bezit van het CBF-keurmerk en/of verklaring van geen bezwaar afgegeven door het CBF.
  • U valt tijdens de actie het publiek niet lastig.

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe. De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat u in bepaalde perioden niet kunt collecteren.

Geen vergunning nodig

Als er sprake is van een collecte in zuiver besloten kring, heeft u geen vergunning nodig.

Kosten

De kosten van een collectevergunning bedragen € 28,25.

Vergunningsaanvragen

Landelijke organisaties/instellingen

Collectes van landelijke organisaties/instellingen worden opgenomen in een landelijke collecterooster dat het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) jaarlijks vaststelt. In dit rooster wijst het CBF de landelijke collecterende fondsen een bepaalde periode voor hun collecte toe. Het CBF beoordeelt ook de betrouwbaarheid van deze fondsen en adviseert gemeenten hierover.
De gemeente Winterswijk heeft deze landelijke fondsen een doorlopende collectevergunning verleend om in de periode volgens het landelijke collecterooster in deze gemeente te mogen collecteren.

Plaatselijke instellingen

Wilt u als plaatselijke instelling een inzamelingsactie organiseren? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen onder vermelding van het doel van de inzameling en de periode van de inzamelingsactie. Uiteraard moet sprake zijn van een bona fide organisatie en moet de opbrengst volledig ten goede komen aan het beoogde (goede) doel. Na afloop moet u ook financiële verantwoording van de inzamelingsactie kunnen overleggen.

Kledinginzamelende instellingen

Instellingen die kleding voor het goede doel inzamelen moeten hiervoor eveneens een inzamelvergunning aanvragen. Op grond van het gemeentelijke beleid worden er jaarlijks 4 inzamelvergunningen afgegeven d.w.z. 1 vergunning per kwartaal. De vergunningen worden toegewezen volgens een roulatiesysteem en vergunningsaanvragen moeten voor de maand december voorafgaand aan het betreffende jaar worden ingediend.
Ook de kledinginzamelende instellingen moeten in het bezit van het CBF-keurmerk en/of verklaring van geen bezwaar van het CBF zijn.

 

 

 

Uitgelicht