Organiseren van kansspelen

Wilt u een kansspel zoals een loterij of een bingo organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

Loterij

Voor een loterij met een prijzenbedrag tot € 4.500,- heeft u een kansspelvergunning nodig. Als de waarde van de prijzen hoger dan € 4.500,- , dan vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Tenminste 50 % van de bruto-opbrengst moet ten goede komen aan een doel waarmee het algemeen belang wordt gediend. U kunt dan denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk.

U heeft geen vergunning nodig als:

  • de loterij niet voor publiek is opengesteld;
  • de loterij binnen een bedrijf, vereniging of familie georganiseerd wordt, en deelname alleen open staat voor medewerkers, leden en/of  familieleden.

 

Kleine kansspelen

Kleine kansspelen zoals bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,-. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren melden bij de gemeente. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.

 

Winkelweekactie

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste 10) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag maximaal 2 maal per jaar plaatsvinden. Ook mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,-. Ondernemers mogen geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

 

Promotionele kansspelen

Promotionele kansspelen zijn bedoeld om een product, dienst of organisatie te promoten. wilt u als ondernemer een promotioneel kansspel organiseren, dan heeft u geen vergunning nodig, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer informatie over promotionele kansspelen vindt u op de website van de Kansspelautoriteit. Op deze website vindt u ook de voorwaarden voor het houden van promotionele kansspelen.

Uitgelicht