Standplaatsvergunning

Wilt u met een kraam of verkoopwagen een standplaats op of langs de openbare weg innemen om producten te verkopen ? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een vaste en tijdelijke standplaats.

Geen vergunning nodig

Neemt u de standplaats op een niet-openbaar terrein op enige afstand van de openbare weg, dan heeft u geen vergunning nodig. Dit is echter afhankelijk van de situatie.

Kosten

Voor een standplaatsvergunning worden leges en precariorechten in rekening gebracht. De legeskosten voor een standplaatsvergunning bedragen:

  • voor een periode van een week of korter € 28,25
  • voor langer dan een week € 56,50

De precariorechten voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond bedragen:

  • tijdelijke standplaats per dag per m2 € 2,50
  • een vaste standplaats per jaar voor elke dag in de week per m2:  € 56,25

Bijzonderheden

Standplaatsenbeleid

Op grond van het gemeentelijk standplaatsenbeleid worden in de winkelpromenades en op de Markt geen (vaste) standplaatsen toegestaan. Wel bestaat de mogelijkheid om een standplaats in te nemen op een gemeentelijk parkeerterrein rondom het centrum, mits hiertegen op grond van de hiervoor genoemde criteria geen bezwaren bestaan. Alleen op de zaterdag en vrijdagavond en op Duitse feestdagen worden geen standplaatsen toegestaan vanwege de grote behoefte aan parkeerruimte op deze dagen.

Milieuvoorschriften

Indien u een standplaats inneemt voor de verkoop van etenswaren die ter plaatse worden klaargemaakt, dan dient u rekening te houden met de (milieu-)voorschriften.

Aanvraag

U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen.

Uw aanvraag toetsen wij op de volgende criteria:

  • openbare orde en veiligheid,
  • verkeersveiligheid,
  • overlast,
  • welstand.