Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 31 december 2022.

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500 beschikbaar.
Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2022 kunt u indienen tot en met 31 december 2022.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, een ontmoetingscafé voor mensen met autisme, een bijdrage aan de manifestatie KunstOer en meubilair activiteiten voor ’t Stekkie en de Klimop. 

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

  • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk.
  • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen.
  • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld.
  • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen.
  • De activiteit of het initiatief mag pas worden uitgevoerd ná een besluit over de aanvraag op 16 februari 2023. Een burgercheque kan dus niet worden aangevraagd voor bestaande activiteiten of initiatieven.
  • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kunt u hier digitaal regelen. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 16 februari 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de tweede helft van 2022 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie: (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.