De gemeente vindt het belangrijk dat er zuinig wordt omgegaan met de cultuurhistorie van Winterswijk. U moet dan denken aan dorpsgezichten, rijksmonumenten en het cultuurlandschap. De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. Ook over andere zaken, zoals historische bouwkunde en archeologie, geeft ze advies.

Vergaderingen

U kunt de vergaderingen van de adviescommissie Cultuurhistorie bijwonen. In het 1e half jaar van 2023 vergadert de commissie op:    

  • Donderdag 30 maart 16.00 uur
  • Donderdag 22 juni 19.30 uur

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub f (rijksmonument) en artikel 2.2, lid 1 sub b (gemeentelijk monument) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De vergaderingen zijn in ruimte 0.28 in het gemeentekantoor. Wilt u een vergadering bijwonen als toehoorder? Dan kunt u zich aanmelden via e-mail mnavis@winterswijk.nl.

Samenstelling commissie

  • J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen) - voorzitter
  • R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
  • H. (Hans) Floor (namens vereniging Het Museum)
  • L.J. (Luuk) Keunen
  • J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
  • H. (Harry) Kruisselbrink - commissielid
  • F. (Frank) van de Ven - commissielid
  • M. (Marieke) Navis (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. 

Wet- en regelgeving