De gemeente vindt het belangrijk dat er zuinig wordt omgegaan met de cultuurhistorie van Winterswijk. U moet dan denken aan dorpsgezichten, rijksmonumenten en het cultuurlandschap. De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. Ook over andere zaken, zoals historische bouwkunde en archeologie, geeft ze advies.

Vergaderingen

U kunt de vergaderingen van de adviescommissie Cultuurhistorie bijwonen.

 • Donderdag 23 juni om 19.30 uur (ruimte 0.28)
 • Donderdag 1 september om 16 uur (ruimte 0.28)
 • Donderdag 13 oktober om 19.30 uur (ruimte 0.28)
 • Donderdag 8 december om 16 uur (ruimte 0.28)

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub f (rijksmonument) en artikel 2.2, lid 1 sub b (gemeentelijk monument) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Samenstelling commissie

 • drs. R.A. (Riemie) Brongers - Voorzitter
 • R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
 • J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen)
 • R. (Ries) de Jong (namens vereniging Het Museum)
 • L.J. (Luuk) Keunen
 • J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
 • H. (Harry) Kruisselbrink - commissielid
 • F. (Frank) van de Ven - commissielid
 • M. (Marieke) Navis (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. 

Wet- en regelgeving