Na afstemming met de provincie Gelderland heeft de gemeente Winterswijk besloten om op woensdag 27 juli in de bebouwde kom de omgekeerde vlaggen te verwijderen van provinciale en gemeentelijke eigendommen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft begrip voor de zorgen van boeren over de voorgenomen stikstofmaatregelen. Leden van het college hebben hierover gesproken met boeren en hun vertegenwoordigers en blijven ook openstaan voor het gesprek. Dit open gesprek kenmerkt de gebiedsgerichte aanpak 'Vitaal Platteland' die de gemeente met provincie en waterschap heeft afgesproken.

Iedereen in Nederland heeft het recht om op te komen voor zijn of haar belangen. Daarnaast heeft iedereen het recht om zijn of haar mening kenbaar te maken. Die vrijheid van meningsuiting is een groot goed.

Op veel plekken in onze gemeente zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen om het ongenoegen van de boeren kenbaar te maken. Deze vlaggen hangen op particuliere terreinen, maar zijn ook bevestigd aan provinciale en gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte, zoals lantaarnpalen en bomen. Deze omgekeerde vlaggen worden door sommige inwoners als kwetsend en onwenselijk ervaren. Daarnaast is het ophangen van deze vlaggen niet toegestaan volgens de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het college is van mening dat de openbare ruimte ruimte neutraal dient te zijn.

Het verwijderen van de vlaggen en linten in de bebouwde kom van provinciale eigendommen heeft de gemeente afgestemd met de provincie.

De gemeente denkt nog na over een nieuwe bestemming voor de verwijderde vlaggen.