Op donderdag 23 juni 2022 is er een openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en is op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actielijst vergadering 21 april 2022
 3. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 4. Bespreken profielbeschrijvingen nieuwe commissie
 5. Herontwikkeling van de Markt en het plan van aanpak - M. van de Kamp en J. Ras
 6. Adviesaanvraag Boeijinkweg 3 en 5 Winterswijk Huppel
 7. Brief verdwenen voetpad ingezonden door S. van de Werff
 8. Kennismaking S. Simmelink - opvolger K. Meinderts
 9. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 10. Agendapunten volgende vergadering
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering

Wilt u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering, mailt u naar dan naar Marieke Navis om u aan te melden via het mailadres mnavis@winterswijk.nl.