Al in 2013 maakten de 8 gemeenten van de Regio Achterhoek afspraken over grootschalige energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Deze afspraken werden vastgelegd in het Akkoord van Groenlo. Hiermee liepen we voor op het Klimaatverdrag van Parijs (2015). Hoofddoel is de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 terugdringen.

Een energieneutrale Achterhoek in 2030

Het klimaat verandert door de manier waarop we met de aarde omgaan. Dit heeft grote gevolgen zoals droogte, overstromingen en extreme weertypen. Hiermee omgaan is 1 van de grootste uitdagingen waar we voor staan als gemeenschap, op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Dit besef is niet nieuw in de Achterhoek en in Winterswijk. Daarom hebben we in 2013 al afgesproken dat we in 2030 energieneutraal willen zijn. Dat betekent dat we dan evenveel energie duurzaam opwekken binnen de grenzen van de Achterhoek, als we verbruiken in de gebouwde omgeving (exclusief het gemotoriseerd vervoer).

Redenen om duurzame energie op te wekken

Duurzaam opgewekte energie heeft geen negatief effect op het klimaat. Daarnaast is duurzame energie nodig als alternatief voor het aardgas uit Groningen. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben immers grote gevolgen voor de inwoners. Ook willen we voor onze energie niet afhankelijk zijn van de grote olie- en gas landen met onvoorspelbare regimes.

Maximaal inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking

Duurzaamheid en klimaatverandering gaan over meer dan alleen energie. Maar ons energieverbruik en onze energieopwekking hebben hier wel een heel groot aandeel in. Energiebesparing en de overgang naar duurzame energie zijn dan ook van het grootste belang om de doelen te halen. Dit vraagt een planmatige en grote inspanning van de samenleving en dus ook van de gemeente. Een forse opgave, die veel veranderingen met zich meebrengt. We zullen meerdere wegen gaan bewandelen op weg naar het einddoel.

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op WerkaanWinterswijk(externe link). Op dit digitale plein delen we lokaal kennis en ervaringen over duurzaamheid en de overgang naar duurzame energie.