Armoedevrij Winterswijk

Begin 2019 hebben we ruim 420 Winterswijkers gesproken over armoede. Eén ding is duidelijk: het probleem wordt herkend. Een ander belangrijk punt is dat veel mensen mee willen denken en doen om te zorgen dat we het met elkaar voor elkaar krijgen dat armoede stopt.

In de vele bijeenkomsten is informatie opgehaald over wat armoede is en hoe we het kunnen oplossen. Hier zijn posters van gemaakt (link naar de posters). Ook is een film gemaakt door en voor Winterswijkers waarin drie mensen vertellen wat armoede voor hen betekent. Uiteindelijk hebben we afgesproken om samen te gaan werken om armoede te stoppen. Tot eind 2021 werken we met elkaar in ieder geval aan de volgende drie onderwerpen.

Taboe doorbreken

De eerste stappen die we maken is om te zorgen dat het taboe rondom armoede wordt doorbroken. Mensen die weinig te besteden hebben of financieel problemen hebben ervaren vaak schaamte. Het is vaak moeilijk om tegen de wereld te vertellen dat je problemen hebt. Mensen die geen krapte kennen, weten vaak ook niet dat er om hen heel wat mensen wél deze problemen ervaren. We richten ons op jong én oud; van basisschool leeftijd tot 75 plussers.

Systeem versimpelen

We werken aan het simpeler maken van het systeem. Er zijn heel wat organisaties die ondersteuning bieden als de nood hoog is. Alleen…. de bereikbaarheid en de informatie over deze hulp kan veel beter. Zeker in onze eigen gemeente kunnen we het makkelijker maken. We willen ook steeds sneller contact hebben met mensen. Hoe beter mensen een vraag kunnen stellen als een probleem nog klein is, hoe beter je de situatie kunt oplossen. Dit doen we door naar mensen toe te gaan, te werken met mensen die armoede zelf heel goed kennen en actief contact te leggen met mensen als we zien dat schulden ontstaan.

Kind, jeugd en generatie armoede

We richten ons actief op kinderen, jongeren én op gezinnen. We willen bereiken dat alle kinderen goede kansen hebben op een mooie toekomst. Een toekomst waarin zij hun talenten kunnen ontdekken en laten groeien.
Wil je meer lezen? In het plan van aanpak lees je gedetailleerder waar we met elkaar aan werken. Bij nieuwsberichten zie je het hele proces in korte berichtjes en foto’s.