Omdat iedereen er toe doet...Column van Saskia Roesink

Armoede kent vele gezichten en armoede kan iedereen overkomen…… jong en oud, goed opgeleid of niet, alleenstaand of samen, met een baan of werkeloos, mensen met een beperking, de chronisch zieken en alleenstaande ouders.

Armoede is overal,  achter de vrolijke uitstraling van onze welvarende maatschappij gaat een andere wereld schuil, een kleurloze wereld van financiële tekortkoming en sociale uitsluiting. Een wereld van machteloosheid, schaamte en moedeloosheid.

Armoede is niet altijd zichtbaar, er zijn mensen die hun leefomstandigheden dusdanig verborgen weten te houden dat weinigen of niemand weet heeft van hun problematiek.

Het betreft de mensen die je niet hoort en niet ziet, de mensen die zich niet melden omdat ze de moed verloren hebben, de mensen die het net  redden door letterlijk in de kou te zitten zodat de energienota niet te hoog oploopt. De mensen die het net niet redden maar waar niemand weet van heeft omdat ze in stilte leven, de mensen die geen gehoor geven aan een specialist verwijzing (als ze al naar de huisarts gaan) omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen, de mensen die geen medicatie kunnen kopen. De mensen die recht hebben op de diensten van de voedsel-en kledingbank maar die om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van deze mogelijkheid. De mensen die geen bezoek ontvangen  omdat hun meubilair versleten is en er misschien  sprake is van achterstallig onderhoud. Mensen in bijvoorbeeld de bijstand die nergens om vragen, die de weg niet weten, zich schamen of gewoon niet in staat zijn om iets aan hun situatie te veranderen.

Er bereiken ons gelukkig ook succesverhalen. Mensen die zich hebben weten te ontworstelen aan hun situatie door weer aan het werk te komen, echter is dit helaas voor velen niet weggelegd en is er stille armoede, ook in Winterswijk.

Dit mag en kan niet zo zijn!  Armoede definieert niet wie je bent, maar is een situatie waarin je ongewild terecht bent gekomen.

Omdat iedereen ertoe doet… ook u.

Column Omdat iedereen er toe doet