Armoedebestrijding nu

Armoedebestrijding is van alle tijden. Vaak gaat armoedebestrijding ervan uit dat er ondersteuning wordt geboden als er financiële problemen zijn.
Met de opgave armoede willen we een stap verder zetten en de oorzaken van armoede aanpakken zodat ooit deze voorzieningen veel minder nodig zijn. We willen met elkaar zorgen dat armoede niet ontstaat.

Op dit moment gebeurt er in Winterswijk veel aan ondersteuning van mensen met financiële problemen een aantal voorbeelden:

 • Sociale Dienst Oost Achterhoek -  Bijstand
  Een uitkering als iemand geen inkomen heeft en niet in aanmerking komt voor andere uitkeringen. Of een laag inkomen heeft en aanvulling tot het minimum Een laatste vangnet.
 • Sociale Dienst Oost Achterhoek -  Bijzondere bijstand
  Hier kan iedereen gebruik van maken die een laag inkomen heeft. Vanuit de bijzondere bijstand worden bijzondere kosten betaald, zoals een wasmachine of koelkast. Onvoorziene uitgaven.
 • Stichting Leergeld
  Ondersteunt kinderen en jongeren financieel zodat zij mee kunnen doen met activiteiten.
 • Stichting Jeugd Sportfonds
  Ondersteunt kinderen en jongeren financieel zodat zij kunnen sporten.
 • Sociaal Steunpunt – Voedselbank
  Vanuit het Sociaal Steunpunt worden voedselpakketten aan mensen verstrekt.
 • Humanitas - Thuisadministratie
  Vrijwilligers helpen om de administratie op orde te krijgen en helpen bij financiële vragen.
 • Humanitas - Formulierenbrigade
  Vrijwilligers helpen bij het invullen van formulieren.
 • Sociaal Team de Post
  Helpt mensen met vragen over zorg en welzijn én financiële zaken.
 • Stadsbank Oost Nederland
  Beheert het budget van mensen als zij dat zelf niet goed kunnen, start schuldregelingen op en voert bewindvoering uit.
 • Geloofsgemeenschappen
  Bij verschillende geloofsgemeenschappen worden mensen met een laag inkomen ondersteund om zich staande te houden.
 • Wenters Goud
  Wenters Goud is er voor iedereen die diensten wil ruilen.
 • Kledingbank
  verstrekt kleding aan mensen met een laag inkomen.
 • Leger des Heils
  Ondersteunt mensen met o.a. kleding.
 • Kringloop
  De kringloop zorgt voor hergebruik van spullen.
 • ROZ
  Biedt hulp aan ondernemers met financiële problemen.