Budgetcoaching

Heb je geen overzicht meer over je administratie? Heb je schulden en heb je hulp nodig om weer overzicht te krijgen? an kun je gebruik maken van budgetcoaching. De budgetcoach kijkt en denkt met je hem. Hij of zij leert je hoe je weer overzicht krijgt.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben veel kennis en ervaring over de administratie en regelingen. Zij helpen je om de boel op orde te krijgen en binnen een jaar leren ze je het weer zelf op te pakken. Je leest meer over Humanitas op de website:  https://www.humanitas.nl/afdeling/oostelijke-achterhoek/activiteiten/humanitas-thuisadministratie/. Je kunt hen bellen op nummer: 06 - 10 95 88 99.

Budgetcoach van de Post.

Heidy Lelifeld is budgetcoach bij de Post. Zij werkt me name met mensen die ook hulp krijgen bij de Post. Ze coacht om meer inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven en begeleidt waar nodig naar ondersteuning om een stap verder te komen. Budgetcoaching wordt ook ingezet als een schuldenregeling afloopt en je je inkomen weer zelf in beheer krijgt. Heidy is bereikbaar via depost@winterswijk.nl of via (0543) 543 960. Je kunt  meer lezen op de websites www.depostwinterswijk.nl of www.wijwinterswijk.nl

Heidy Leliveld