Wat merken scholen van armoede?

In februari spraken we met de directies van de basisscholen en de middelbare scholen. Wat zien zij als het gaat om armoede? En…. wat vinden zij dat er moet gebeuren?

Wat is armoede?

Op school worden financiële problemen zichtbaar als de ouderbijdrage betaald moet worden. Dit geeft soms problemen. Scholen praten hier over met ouders, ook al is dat niet altijd makkelijk. Ze denken mee hoe het opgelost kan worden. Sommige scholen geven aan dat zij zorgen voor extra brood in de vriezer omdat er kinderen zijn die onvoldoende lunch mee hebben. Dit is vaak aan het einde van de maand zichtbaar.
Bij middelbare scholen is het gala vaak een struikelblok. Hoe zorg je dat je kind mee kan doen ook al heb je weinig te besteden. Niet makkelijk voor gezinnen waar weinig te besteden is weten de scholen.

Hoe doorbreek je armoede?

Je moet er met elkaar aandacht voor hebben en leren het goed bespreekbaar te maken. Er is heel wat schaamte rondom financiële problemen. Scholen zouden graag meer inzetten op het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij taal en rekenen. Er zijn projecten die zich bewezen hebben: kinderen komen met een hoger niveau van de basisschool. Hierdoor hebben ze grotere kansen in de toekomst.

We doen het samen!

Scholen kunnen niet alleen dit vraagstuk oplossen, maar hebben wel een puzzelstukje te bieden. Heel wat scholen hebben aangegeven het onderwerp te herkennen en samen met Winterswijkers bij te willen dragen aan de oplossing.