Nieuwsbrief april 2019

In deze nieuwsbrief: Samen bouwen samen beslissen, symposium Armoedevrij 2040

Wat hebben we veel mensen gesproken!

Zoals we u eerder vertelden, zouden we tot half maart in gesprek gaan met Winterswijkers over wat armoede is én hoe een armoedevrij Winterswijk in 2040 eruit ziet. We hebben ruim 30 bijeenkomsten gehad op heel veel plekken in Winterswijk en totaal 420 mensen gesproken. Buiten de bijeenkomsten om hebben ongeveer 100 mensen de markt ouderen en financiën bezocht en zijn 100 kinderen aan de slag geweest met het theater over armoede op de Sint Jozefschool. We zijn overweldigd door het enthousiasme, de goede ideeën en de wil om het met elkaar beter te maken!

Hartelijk dank daarvoor!

Samen bouwen, samen beslissen

Op 12 maart was het gemeentekantoor vol! Ruim 100 mensen waren bijeengekomen om samen de opbrengst van de afgelopen maanden samen te bespreken. Er is veel gezegd over wat
armoede is, hoe het ontstaat en hoe je het kunt doorbreken. Er waren zeven thema’s uitgewerkt die de rode draad van alle gesprekken vormden. Het waren de thema’s die antwoord gaven op de vraag:
hoe doorbreek je armoede?
De onderwerpen waren:

  • Taboe doorbreken
  • Arbeid, opleiding en inkomen
  • Van welvaart naar welzijn
  • Vaardig en basis op orde
  • Systeem versimpelen
  • Nieuwe armoede voorkomen
  • Kinderen, jongeren en generatiearmoede

Symposium Armoedevrij Winterswijk 2040

Op 27 maart was het symposium Armoedevrij Winterswijk 2040. Het was de afsluiting van de maanden waarin we met heel veel mensen over armoede spraken. Op 27 maart bezochten ongeveer 125 mensen de Storm om met ons naar Susanna Jansen te luisteren en de film te kijken over armoede in Winterswijk.

Susanna Jansen had een boodschap...

Susanna is schrijfster van het Pauperparadijs. Zij vertelde over de zoektocht die zij maakte voor haar boek naar haar familiegeschiedenis. Wat zij ontdekte was dat haar familie in Veenhuizen had geleefd en vreselijke armoede heeft gekend. Ze zag wat armoede betekent voor een familie, over generaties heen en nu nog steeds in haar leven voelbaar is. Ook al leeft zij nu niet in armoede, zij heeft geleerd dat successen voor anderen zijn, dat je je klein maakt en niet op de voorgrond gaat staan. Dat is voor mensen die het goed hebben. Terwijl, zo legde Susanna uit, armoede gaat om te weinig geld hebben, het gaat niet over wie jij bent als mens! Als mens ben je niet anders dan al die anderen en toch voelt het zo. Het voelt alsof je niet helemaal meedoet of anderen op je neerkijken. En dat stigma, dat draag je als een last door je leven heen, door generaties zelfs!

Film over armoede in Winterswijk

De afgelopen maanden is een film gemaakt over armoede in Winterswijk. Drie mensen vertellen hun verhaal en laten zien en voelen hoe dat is. In de Storm kregen de bezoekers (bijna) de
primeur! Binnenkort is de film ook op de website te zien www.winterswijk.nl/iedereendoetmee. Wat dapper om je verhaal te delen met Winterswijk!

Wethouders zijn bevlogen

Ook de wethouders kwamen aan het woord. Zij waren bevlogen, zij  staan voor de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Zij geloven dat we samen met Winterswijk de situatie anders
kunnen maken. En dat is wat we gaan doen!

En nu aan de slag!

Nu is de tijd gekomen plannen te maken met alle informatie die is opgehaald! Die plannen maken we rondom drie onderwerpen:
taboe doorbreken, systeem versimpelen en kind, jeugd en generatie-armoede. We zijn met ongeveer 50 inwoners, bedrijven en organisaties uit Winterswijk. Met elkaar werken we de komende 2,5 maand aan een plan van aanpak voor deze onderwerpen. Als het goed is presenteren we u half juni het plan; wat gaan we nu concreet doen om armoede te doorbreken? Om de eerste stappen te zetten naar een Armoedevrij Winterswijk 2040?

Wat een enthousiasme!

Naast het praktische plan is het proces heel bijzonder. We hebben mensen gevonden die het probleem met ons herkennen en met ons de schouders onder dit onderwerp willen zetten. Dit kun je niet alleen veranderen, je hebt elkaar gewoon nodig. Mocht u nu nieuwsgierig zijn geworden... Laat van u horen! Wie weet kunt u meedenken of meedoen om Winterswijk
armoedevrij te maken. Mail naariedereendoetmee@winterswijk.nl

Taboe doorbreken

Waar gaat dit eigenlijk over? Hoe helpt ons dit om armoede te doorbreken? Bijna het meest gehoord in alle gesprekken die we voerden: ‘Mensen durven er niet over te praten’, ‘Over je schulden praat je niet!’ Pas als het water aan de lippen staat…’, ‘Ouderen hebben geleerd om niet de vuile was buiten te hangen!’, ‘Ondernemers doppen hun eigen boontjes, ook slecht voor de business!’ en ‘Boeren, boeren praten niet over hun problemen.’
Toch is iedereen van mening dat het helpt om over financiële problemen te praten. Je lost het probleem eerder op, misschien krijg je eerder hulp, je kunt van elkaar leren en zorgen dat anderen niet in dezelfde valkuil stappen. Maar taboe is ook iets anders. Het is hoe organisaties omgaan met mensen met financiële problemen. Een soort emancipatie ‘Iedereen is mens, doet mee en is waardevol!’ Er gaat veel goed, maar er wordt ook gevoeld dat als je hulp nodig hebt dat mensen op je neer kijken, je soms met wantrouwen tegemoet wordt getreden.  Dat is ook taboe doorbreken!

Systeem versimpelen

Het systeem versimpelen gaat over het oerwoud van formulieren en loket neerhalen. We kunnen heel wat zelf aanpakken; alles wat we in Winterswijk met  elkaar organiseren. Daar kunnen we het over hebben. Kan dat niet makkelijker? Wie weet lukt het ook om andere organisaties in de loop van de tijd mee te krijgen. Brieven die iedereen snapt, formulieren die niet meer nodig zijn of simpel in te vullen zijn en misschien wel één plek om je vraag te stellen? De werkgroep en de inspiratiegroep Systeem versimpelen gaat ermee aan de slag!

Kinderen, jeugd en generatie armoede

Eén van de oorzaken van armoede is dat het overerfbaar is. Je leert thuis hoe met geld wordt omgegaan, er is geen geld voor bijles, je gaat vroeg werken of juist niet. Je kansen op succes worden hierdoor kleiner.Hoe zorg je voor gelijke kansen voor kinderen uit wat voor gezin een kind ook komt? Hoe help je ouders hun kinderen ondersteunen om toch te gaan studeren? Hoe zorg je dat studeren of een vak leren leuk is en betaalbaar is?
De werkgroep zet zijn schouders eronder!

Download de pdf-versie (1,1 MB) van de nieuwsbrief