Nieuwsbrief februari 2019

In deze nieuwsbrief: Gesprekken in Winterswijk over Armoede, de Expertgroep en website in de lucht.

Gesprekken in Winterswijk over Armoede

Tot ongeveer half maart praten we met veel mensen over armoede en een armoedevrij Winterswijk 2040. Want hoe ziet een armoedevrij Winterswijk eruit in 2040? Wat is er anders dan nu? Op dit moment hebben we 280 inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties gesproken. 85 Van hen doen mee. En dat worden er nog veel meer! De komende periode zijn er nog verschillende bijeenkomsten in de wijk en zijn we te gast op verschillende plekken zoals bij Humanitas en Musawat. We organiseren een theater voor kinderen voor het basisonderwijs en we hebben bijvoorbeeld een markt voor ouderen en financiën op 14 maart in de Storm.

Het bijzondere is dat we veel verschillende mensen spreken:
jong en oud, arm en rijk, religieus of juist helemaal niet. In de gesprekken is een rode draad te zien. Wat we veel terug horen is dat er meer sociale verbinding moet komen, dat we moeten werken het taboe over financiële problemen te doorbreken en dat als je resultaat wilt hebben we moeten starten met kinderen, jongeren en gezinnen. Iedere bijeenkomst is steeds weer inspirerend en levert nieuwe inzichten op.

Waar zijn we allemaal geweest?

Vanaf november 2018 hebben we heel wat mensen en organisaties gesproken. Op deze plekken zijn we tot nu toe geweest:

 • In gesprek met organisaties die werken aan armoedebestrijding (zoals SDOA, Stadsbank, Stichting Leergeld, Stadsbank, Kledingbank en Sociaal Steunpunt
 • Raadsleden
 • Leesclub in de bibliotheek
 • Vrouwengroep in ’t Kreil
 • Inloop bij het Kreil
 • Bijeenkomst Wuh
 • Rotary
 • Seniorenraad
 • Politiek forum
 • Basisscholen
 • Voortgezet onderwijs
 • Kringloop
 • Wijkbijeenkomst West
 • Wijkbijeenkomst Noord
 • Wijkbijeenkomst Buitengebied 2x
 • Mistes en Corles belang
 • Bestuur ondernemersverenigingen

Hoe kijken inwoners van Winterswijk naar armoede?
 

Dat is een mooie vraag! Want het is heel divers. We ontmoeten mensen die niet weten dat armoede in Winterswijk bestaat. Voor hen is het een eye opener. Aan de andere kant ontmoeten we mensen die weinig te besteden hebben en zichzelf niet arm vinden. Wat we veel terug horen is:

 • Armoede is nu anders dan vroeger. Vroeger hadden mensen allemaal weinig te besteden. Het voelde dus niet dat we arm waren.
 • Arm zijn is anders dan je arm voelen.
 • Armoede tast je eigenwaarde en zelfvertrouwen aan.
 • Weinig geld zorgt ook voor creativiteit.
 • Er is veel schaamte rondom armoede!
 • Niet alleen mensen die niet werken kennen armoede. Er zijn heel wat ondernemers die de eindjes aan elkaar knopen (maar er moeilijk over praten!)

Wie zijn die mensen die mee doen?

Er is geen model-mens te beschrijven die zich heeft opgegeven om samen te werken aan een Armoedevrij Winterswijk 2040. De grote gemene deler is dat iedereen passie voelt voor het onderwerp: armoede dat moet de wereld uit! Er zijn bedrijven die mee willen doen en heel wat inwoners die vinden dat zij hun steentje bij kunnen dragen. Dit onderwerp is complex en is niet alleen op te lossen. Je moet het dus samen doen. Iedereen heeft een stukje van de puzzel. En als je niet start met samen bouwen weet je zeker dat je er niet komt.

Hoe ziet de planning er uit?

Tot ongeveer half maart hebben we gesprekken met iedereen die met ons over een armoedevrij Winterswijk 2040 wil praten. Met iedereen die mee doet bepalen we richting: welke onderwerpen gaan we als eerst aanpakken? Als we deze keuzes hebben gemaakt zal er vanaf april gewerkt worden aan goede en concrete plannen voor de onderwerpen die gekozen zijn. De mensen die aan de plannen werken zij  inwoners,ambtenaren, organisaties of bijvoorbeeld mensen uit het bedrijfsleven. Met een diverse groep willen we per onderwerp onze krachten gaan bundelen. Als het goed is zijn voor of net na de zomer de plannen klaar en rijp om uitgevoerd te gaan worden.

Een mooi voorbeeld van een medewerker

‘Ik werd gebeld door een man. Hij heeft een winkel en las over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Hij had niet veel tijd, maar wil wel graag wat doen voor mensen die niet veel te besteden hebben. Misschien kan hij iets betekenen in zijn winkel? Een hartverwarmend voorbeeld. Dat is wat we terug horen: we spreken heel wat mensen
waarbij het onderwerp hen in het hart raakt!

De expertgroep!

Wat een lef! Ruim 15 inwoners van Winterswijk hebben zich aangemeld voor de expertgroep. Dit zijn mensen die armoede zelf kennen. Bijvoorbeeld omdat ze in armoede zijn opgegroeid of omdat ze er nu in leven. Hun rol is om straks mee te denken en kritisch te zijn naar alle nieuwe plannen en ideeën. Heel knap is de stap die deze mensen maken door over zichzelf te vertellen! Veel bewondering!

Website in de lucht!

Het was even technisch puzzelen, maar de website is in de lucht! Op www.winterswijk.nl/iedereendoetmee vindt u informatie over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Iedere week kunt u zien hoeveel mensen er gesproken zijn en hoeveel mensen mee doen! U leest ook antwoorden op veel gestelde vragen en u kunt ons helpen de website beter te maken!

Help ons Armoedevrij Winterswijk 2040 groter te maken!

Op Facebook zijn we te volgen en berichten we over de bijeenkomsten die we hebben gehad. Wij vinden het heel fijn als u ons volgt en anderen uitnodigt ons te volgen. Zo geven we met elkaar bekendheid aan de
opgave Armoedevrij Winterswijk 2040.

Onderstaand de link naar de originele Nieuwsbrief:

Nieuwsbrief februari 2019 (pdf, 316 KB)