Nieuwsbrief juni 2019

We gaan nu echt aan de slag! Samen bouwen!

Armoedevrij Winterswijk 2040


Even terugkijken: op 12 maart dit jaar kozen we met ruim 100 mensen drie thema’s om uit te werken. De thema’s zijn: taboe doorbreken, systeem versimpelen en kind, jeugd en generatie armoede. Er waren heel wat mensen die zich opgaven om in de werkgroepen aan de slag te gaan! Drie werkgroepen gingen van start.
Zij gingen naar Groningen, Doetinchem, Almelo en Oldenzaal en namen daar een kijkje bij mooie projecten. Deze werkgroepen én inspiratiegroepen werkten hard en het lukten hen om mooie voorstellen te doen!
Deze oplossingen presenteerden ze in de drie werkconferenties in juni. Het was een bijzonder, inspirerend en spannend proces! Hoe concreet
moet een oplossing zijn? En wat past wel in Winterswijk en wat juist weer niet? En hoe werk je samen met allemaal verschillende soorten mensen? En komen er mensen naar de werkconferenties?
En gelukkig … waren er weer veel mensen en organisaties die met hart en ziel betrokken waren en aangaven mee te doen! Want .. alleen samen kunnen we werken aan een armoedevrij Winterswijk 2040.

Werkconferenties? Wat zijn dat?

Een beetje een chique woord voor iets heel leuks en praktisch. Een werkconferentie gaat over samen denken, kiezen en doen. Tijdens de drie werkconferenties presenteerde iedere werkgroep de oplossingen. De mensen die naar de werkconferentie waren gekomen dachten mee en samen kozen we de oplossingen die het best passen. Iedereen kreeg de mogelijkheid om aan te geven aan welke oplossing zij of hij wilt werken. Aan het einde van iedere avond konden we de opbrengst al zien: deze oplossingen gaan we samen oppakken!

Wat zijn de plannen?

We gaan aan de slag in een pilot. Een pilot is een periode die je neemt om samen mooie dingen op te zetten en door te ontwikkelen. Een pilot heeft nog geen vaste vorm, dat komt terwijl je samen aan het werk bent. We spreken dus een oefenperiode af van ruim twee jaar: tot eind 2021. Na twee jaar kiezen we met elkaar welke weg we gaan volgen: wat is een succes en wat minder. Natuurlijk staan we hier ook heel regelmatig samen tussendoor bij stil.

Taboe doorbreken

Heel Winterswijk weet het: armoede bestaat ook in Winterswijk! We starten met de boodschap in Winterswijk breed vertellen: er bestaat armoede in Winterswijk en daar moeten we mee aan de slag! Dit gaan we doen met een campagne, een foto wedstrijd, voorlichting aan kinderen én een festival. Een lage drempel!
We verwachten dat mensen het herkennen en hun verhaal kwijt willen. Daar is een lage drempel voor nodig. Dit willen we voor elkaar krijgen door te zorgen dat dat kan met een hulplijn, een inloop plek of plekken in de wijk en door ervaringsdeskundigen op te leiden. Het is ook belangrijk dat hulpverleners een beter beeld krijgen over wat het is om in armoede te leven. Daarom worden er trainingen georganiseerd voor professionals. Vroeg signalen op pakken! Erop af!
Bij de eerste signalen willen we op de stoep staan. We zien dat mensen vaak pas komen met een vraag als de schulden te groot zijn. We willen snel in gesprek met mensen waar schulden ontstaan zodat een oplossing nog makkelijk voor elkaar te krijgen is.
Winterswijk armoedevrij 2040

Systeem versimpelen

Simpele taal

We gaan zorgen voor simpele brieven van de gemeente of Sociale dienst en misschien van wel meer organisaties in Winterswijk. We vragen ervaringsdeskundigen de brieven te lezen. We zorgen voor duidelijke taal op de websites van de gemeente. Ook worden er duidelijke animaties gemaakt, deze worden getoond op beeldschermen in het dorp: gemeentekantoor, de Woonplaats, de Post en hopelijk op nog veel meer plaatsen!
Naast de klant staan Mensen hebben vaak begrip en een luisteren oor nodig niet altijd meteen een oplossing. We zorgen daarvoor door met ervaringsdeskundigen te werken en professionals te scholen. Ook komt er een nood-fonds om bij hoge nood mensen te kunnen ondersteunen.

Eén Toegang

We gaan zorgen met elkaar dat regels van alle voorzieningen simpele worden. De bedoeling is dat je straks niet overal weer je inkomensgegevens moet laten zien om ergens voor in aanmerking te komen. Ook willen we zorgen dat ieder kind wat van speciaal onderwijs af komt één contact persoon krijgt.

Kind, jeugd en generatie armoede

Lage drempel

We zorgen dat alle jongeren die 18 worden een brief krijgen met tips zodat zij weten wat er anders wordt voor hen. We zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt en zoeken de jongeren actief op om hen te informeren.
Vroeg signalen zien!
Heel belangrijk om kinderen die in armoede opgroeien vroeg te signaleren. Maar hoe zie je dat? En hoe praat je erover? We willen zorgen dat signaleren en erover praten een stuk makkelijker wordt. Verder gaan we aan de slag met het project Kansrijke start. Zorgen dat kindjes die geboren worden een goede start krijgen. Ook taalles voor ouders en kinderen heeft een belangrijke plek!
Zorg dat alle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen!
We willen dat alle kinderen mee kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Niemand mag aan de kant staan! We willen zorgen voor bijles en huiswerkbegeleiding voor alle kinderen. En zorgen dat kinder opvang door iedereen gebruikt kan worden. Ook de zomer- en weekendschool is een optie waar we met elkaar mee aan de slag gaan!

Praat erover!

Praten over armoede is niet makkelijk! Met en op scholen gaan we actief theater over schulden organiseren. We gaan aan de slag met Over de Streep en Speaking minds waar een klas werkt aan maatschappelijke vragen.

Ok…., maar wat gaan we nu echt doen?

Winterswijk heeft veel mooie oplossingen omarmd! Dit zijn de eerste stappen naar een armoedevrij Winterswijk. Heel concreet gaan we eerst de basis bouwen en deels tegelijk aan de slag met de oplossingen die gekozen zijn. Heel praktisch gaan we deze zomer het volgende doen:

  • We zetten alles op papier en zorgen voor een 0-meting en noemen doelen voor in de pilot: wat willen we leren?
  • Twee ervaringsdeskundigen aannemen en opleiden
  • Een budgetcoach aannemen
  • Een sociaal werker aannemen
  • Een Stichting opzetten waarin we met inwoners, organisaties, gemeente en o.a. het bedrijfsleven samen de oplossingen gaan opbouwen. Samen volgen we de ontwikkelingen en stemmen we af wat werkt en wat niet werkt. Het blijft een voortdurend proces: voor en door Winterswijk!
  • Een projectfonds opzetten voor mooie projecten in wijken en buurten door inwoners bedacht en uitgevoerd. Winterswijkers kunnen eventueel doneren in het fonds. Opzoek naar plekken in de wijk waar we mensen kunnen ontmoeten. We gaan geen nieuwe plekken opzetten en sluiten graag aan bij plekken waar mensen elkaar al ontmoeten.

Na de zomer gaan we aan de slag met al die mooie oplossingen die genoemd zijn. Misschien dat sommige al tijdens de zomer starten! Want het is ook belangrijk om het enthousiasme vast te houden!

Oh ja….. en heb je vragen of heb je interesse in een vacature? Laat het ons weten! iedereendoetmee@winterswijk.nl of telefonisch via 0543 543543.

Is er nu een deltaplan voor een Armoedevrij Winterswijk in 2040

Er is geen deltaplan voor een armoedevrij Winterswijk. We hebben met elkaar de eerste oplossingen gekozen waaraan we samen gaan bouwen. Belangrijk aan de oplossingen is dat ze met Winterswijk zijn gekozen én samen met Winterswijkers worden opgezet. De bedoeling is dat we een manier van werken en bouwen maken waarin we samen blijven ontwikkelen. En het mooie is: er zijn veel én mooie oplossingen omarmd die een prachtige basis vormen om meteen mooie dingen te gaan doen!

Winterswijkers zijn toch een bijzonder volkje!

Misschien gek, maar de laatste maanden zijn wij zo geraakt door al die mensen die mee willen werken! Winterswijk laat zijn spierballen zien en dat is prachtig om te zien! Winterswijkers zijn een bijzonder volkje: als zij ergens in geloven, dan gaan ze ervoor!
Heel mooi, hartelijk dank voor het enthousiasme!