Nieuwsbrief oktober 2019

Het is even geleden dat een nieuwsbrief is verstuurd over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Ondanks de warmte deze zomer en de regen deze nazomer is er veel gebeurd en staat er veel op stapel!

Het is even geleden dat een nieuwsbrief is verstuurd over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Het was juli en de zon scheen, we snakten in de Achterhoek naar regen. Die wens is inmiddels uitgekomen. Het is nu oktober en de regen valt rijkelijk uit de hemel. Een mooi moment om te bezinnen en weer te schrijven over de mooie opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Want ondanks de warmte deze zomer en de regen deze nazomer is er veel gebeurd en staat er veel op stapel!

Even terug kijken

Dit voorjaar zijn met heel wat inwoners, organisaties en bedrijven plannen gemaakt om samen te werken aan een armoedevrije gemeente. In juni zijn drie avonden geweest om samen acties te kiezen voor de drie thema’s: systeem versimpelen, taboe doorbreken en kind, jeugd en generatie-armoede. Deze avonden waren druk bezocht en met elkaar werden acties en oplossingen gekozen en omarmd. Het resultaat was een lange lijst met grote en kleine actiepunten. De volgende stap werd het maken van één verhaal. En dat is gelukt!
Het is even geleden dat een nieuwsbrief is verstuurd over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Het was juli en de zon scheen, we snakten in de Achterhoek naar regen. Die wens is inmiddels uitgekomen. Het is nu oktober en de regen valt rijkelijk uit de hemel. Een mooi moment om te bezinnen en weer te schrijven over de mooie opgave Armoedevrij Winterswijk 2040. Want ondanks de warmte deze zomer en de regen deze nazomer is er veel gebeurd en staat er veel op stapel.

Pilot plan

Deze zomer hebben we het plan op papier gezet. De grote lijn is dat we starten met een periode van ruim 2 jaar tot eind 2021. In die periode willen we zorgen dat een aantal dingen staan:

  • Stevige vroegsignalering: veel vroeger bij mensen betrokken raken die financieel vragen of problemen hebben.
  • Een lage drempel is ontstaan: op verschillende manieren is het veel makkelijker voor inwoners om vragen te stellen.
  • Taboe doorbroken: we willen zorgen dat het veel makkelijker en normaler is om te praten over financiële problemen of zorgen.
  • Organisaties werken nog meer vanuit vertrouwen en staan naast de klant.

Nieuwe medewerkers

In de zomer zijn vier nieuwe medewerkers geworven voor de opgave Armoedevrij Winterswijk. Zij werken vanuit Sociaal Team de Post én gaan vol voor deze opgave.

Linda Souisa en Ilse van der Zee– Ervaringsdeskundigen

Te bereiken voor een luisterend oor, gaan uitleg geven aan professionals, zijn te vinden in de wijken en denken graag mee met organisaties hoe zij dingen beter kunnen doen. lsouisa@winterswijk.nl / 06 39844331 of izee@winterswijk.nl / 06 39844329.

Heidy Lelifeld – Budgetcoach

Heidy helpt en coacht mensen om het huishoudboekje overzichtelijk te krijgen én te houden. hlelifeld@winterswijk.nl / 06 39844330.

Ozbey Genc – sociaal Werker

Ozbey helpt mensen verder met vragen in de wijk, hij gaat de vroegsignalering opzetten én uitvoeren, is veel te vinden in de wijken en hij gaat training geven samen met Ilse en Linda aan professionals en vrijwilligers. ogenc@winterswijk.nl / 06 39844333.

Ben je een inwoner, school, bedrijf, vereniging of organisatie en heb je een vraag; neem gerust contact op met Ilse, Ozbey, Linda of Heidy.

Stichtingen en Fondsen

We zetten in 2019 een Stichting op. Dit doen we met elkaar: inwoners, organisaties, gemeente, bedrijven, verenigingen. De bedoeling is dat we in de Stichting met elkaar werken aan een armoedevrij Winterswijk. We zetten met elkaar stappen en evalueren deze ook met elkaar. We zijn aan het onderzoeken of we bij de Stichting ook fondsen kunnen koppelen voor individuele nood én voor veelbelovende projecten die armoede tegen gaan. Fondsen door en voor Winterswijkers.

Wil je deze als inwoner of bedrijf deze opgave financieel ondersteunen? Neem dan contact op met Noortje Schuddebeurs, nschuddebeurs@winterswijk.nl.

Fotowedstrijd!

Campagne Taboe doorbreken is gestart!

De campagne Taboe doorbreken is van start gegaan! In augustus zijn inwoners bij elkaar gekomen en met elkaar hebben zij een mooi plan gemaakt. De eerste actie is een fotowedstrijd: breng armoede in beeld. Hoe ziet armoede eruit? Waar denk jij aan als je denkt aan weinig hebben? Tussen 15 oktober en 15 november kun je je mooiste foto in sturen. Je maakt niet alleen kans op mooie prijzen, je helpt ook mee om armoede voor mensen begrijpbaar te maken. Een zeer deskundige en bijzondere jury beoordeelt de foto’s. De voorzitter is Christine Stigter, oud burgemeester van Winterswijk, de leden zijn 2 kinderen waarvan de ouders cliënt zijn bij de voedselbank, Romy Pilon, fotografe en mediadeskundige, Han Kolkman, oud-vakfotograaf. Doe mee en stuur jouw foto in op mailadres: fotowestrijd@winterswijk.nl.

Gemeentelijke belastingen: Check Kwijtschelding met je BSN

Wist je dat je voordat je de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt je kunt laten checken of je in aanmerking komt voor vrijstelling? Dat kan! We gaan hier de komende maanden bekendheid aan geven zodat meer mensen gebruik maken van kwijtschelding en geen formulier in hoeven vullen om kwijtschelding aan te vragen.

Eigen bijdrage ziektekosten

In oktober heeft het college besloten de eigenbijdrage van mensen die collectief verzekerd zijn én maximaal aanvullend verzekerd (Pakket 3) mee te verzekeren. Heel praktisch betekent het dat de eigen bijdrage voor deze groep mensen wordt betaald. Het gaat om een groep mensen met een klein inkomen (maximaal 130% van de bijstandsnorm) én vaak een hoge zorgvraag. Dit gaat in vanaf 2020.

Scholen bezoeken

Dit najaar bezoeken we alle scholen in Winterswijk. Aan één kant om te informeren, aan de andere kant om te horen wat er speelt op scholen. Met de scholen die met dit onderwerp aan de slag willen, maken we een plan voor de week van het geld eind maart 2020. We horen veel waardevolle verhalen en nieuwe signalen om op te pakken. Hoe doe je dat bijvoorbeeld op school als 50% van de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen?

Hulplijn

Een groepje inwoners is bezig om te kijken hoe mensen ook buiten werktijd hun verhaal kwijt kunnen. Er wordt gekeken welke hulplijnen al bestaan en wat in Winterswijk past. Binnenkort horen we meer.

Vroegsignalering

Een belangrijk punt in de pilot is te zorgen dat mensen veel eerder hun vragen kunnen stellen zodat problemen en oplossingen veel kleiner zijn. Er bestaat al heel wat zoals het reageren op huurachterstanden. De komende maanden wordt dit steeds meer uitgebreid. Zo is een computersysteem aangeschaft die betalingsachterstanden aan elkaar kan koppelen. Dat is vaak een signaal dat financiële problemen aan het groeien zijn.

Lage drempel is ook vroegsignalering!

Een andere manier om vroegsignalering voor elkaar te krijgen is te zorgen voor een lagere drempel. Nu weten heel wat mensen de Post te vinden voor hun vragen. We willen nog meer mensen bereiken door goed zichtbaar te zijn op plekken in de wijken. Op dit moment sluiten de nieuwe medewerkers op plekken aan en onderzoeken ze nieuwe plekken die passend kunnen zijn. Binnenkort meer hierover!
Vind je het leuk om mee te denken over een lage drempel? Op 05 november ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de brainstormgroep hoe we de drempel voor mensen nóg lager krijgen. Meld je wel aan, dan zorgen we dat je mee kunt eten. De brainstormgroep ontmoet elkaar om 18.00 bij Stichting Aktief.

Brief voor 18+ en hun ouders

We gaan zorgen dat jongeren die 18 worden en hun ouders informatie krijgen over wat dat financieel voor hen betekent. Met jongeren én ouders gaan we brainstormen welke informatie zij graag zouden ontvangen én hoe wij hen het best kunnen informeren. Misschien spreekt een mooi magazine aan, een folder of een vlog. We gaan het horen! Wil je meedenken? Op dinsdag 07 januari om 19.30 organiseren we een meedenk moment voor ouders. Welke informatie willen ouders ontvangen en hoe moet dat eruit zien? Geef je snel op via iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel met Colette Wever op (0543) 543543.

Organisaties regels naast elkaar leggen

In november maken we een start met de organisaties die nu al werken aan armoedebestrijding om het systeem in Winterswijk een stukje simpeler te maken. Zijn de regels erg anders en kunnen we die gelijk trekken? Is het mogelijk het systeem zo te maken dat mensen niet steeds een formulier in moeten vullen?

Zichtbaar: wat is er allemaal in Winterswijk?

Dit voorjaar kwam naar voren dat we eigenlijk nergens echt een lijstje hebben waar je allemaal gebruik van kunt maken als je financieel krap zit. Eigenlijk heel vreemd! We gaan in november zorgen dat dit overzicht er wel komt en het makkelijk voor iedereen te vinden is. Wil je meedenken wat er allemaal op moet staan en hoe we dat het best kunnen laten weten aan mensen? Op dinsdag 26 november om 18.00 komen mensen bij elkaar die hiermee aan de slag gaan. Wil jij hier ook bij zijn? Laat het ons weten via iedereendoetmee@winterswijk.nl . Je kunt dan mee-eten en we vertellen je waar we afspreken.

Tot slot...

Terwijl ik dit schrijf besef ik me dat het een lang verhaal is geworden. En het mooie is dat het niet compleet is: er gebeurt nog veel meer. We zijn bijvoorbeeld in gesprek over bijlessen organiseren, we werken aan een goede nulmeting, we zijn in gesprek met ondernemers en we zijn bezig om de training voor professionals op te zetten. Ik bewaar deze onderwerpen voor een volgende nieuwsbrief als die ideeën weer een stapje verder zijn.

Meedenken? We horen graag van je op 16 januari 2019!

Als je graag je handen uit de mouwen steekt en de opgave Armoedevrij Winterswijk een warm hart toedraagt, kun je op verschillende manieren meedoen. Je kunt je aanmelden voor de verschillende brainstorm momenten én je kunt meedenken en doen op donderdagavond 16 januari. We organiseren dan weer een grote bijeenkomst. We vertellen van alle projecten hoe het gaat en je kunt meedenken en je aansluiten bij activiteiten. Meld je aan via iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel met (0543) 543 543 en vraag naar Colette Wever.

Download deze nieuwsbrief in pdf (1,8 MB)