Toegankelijkheid

De gemeente Winterswijk besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van haar website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.winterswijk.nl/armoedevrijwinterswijk die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.winterswijk.nl/armoedevrijwinterswijk te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Winterswijk verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Armoedevrij Winterswijk te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toegankelijkheidsverklaring wordt aangegeven hoe ver Gemeente Winterswijk is gevorderd met de toegankelijkheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is op 21 augustus 2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Winterswijk. Functie: Opgaveregisseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21 augustus 2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@winterswijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodat u weet dat uw bericht is aangekomen.
  • U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie op uw e-mail. Wij laten u dan weten welke team uw vraag in behandeling heeft en hoe lang de behandeling gaat duren. Dit is afhankelijk van uw vraag.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 

Het toegankelijkheidslabel van Armoedevrij Winterswijk. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.