In deze digitale atlas kunt u per adres of locatie allerlei informatie vinden. Bijvoorbeeld  historische gegevens, landschapstype en archeologische waarde. 

Disclaimer:
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

Digitale atlas omgevingskwaliteit(externe link)

Bent u inwoner en heeft u een idee of plan? Kijk eerst op ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Daar vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. U kunt op adres zoeken welke bestemmingsplannen er gelden en lezen wat u wel en niet mag. 

Atlas

U heeft iets in gedachten en weet niet zeker of dat wel of niet kan? Gebruik dan de Atlas. De Atlas Omgevingskwaliteit is er voor iedereen. Die laat zien welke regels de gemeente hanteert bij de beoordeling van ideeën en plannen die niet in het bestemmingsplan voor die plek passen. Daar kunnen adviseurs ook van profiteren als zij u bijstaan. En intern gebruiken we precies dezelfde gegevens bij het bespreken en beoordelen van uw plannen.

De Atlas wordt nog aangevuld met meer informatie. Nu beperkt zich die tot het buitengebied en de regels uit de Omgevingsvisie. Doel is om uiteindelijk alle gemeentelijk beleid voor bouwen, wonen, economie, landschap en dergelijke in de Atlas op te nemen.

Uitleg over gebruik van de Atlas

Bekijk de video met uitleg hoe u de atlas gebruikt(externe link).