Winterswijk heeft een oud cultuurlandschap met veel bijzondere soorten planten en dieren. Door de unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie heeft het de titel Nationaal Landschap Winterswijk gekregen. Hier zijn we trots op!

Er gebeurt veel in ons buitengebied én in de bebouwde kom. De kwaliteit van de natuur en het landschap komt soms onder druk te staan. Om het landschap te versterken en de biodiversiteit te verbeteren, hebben we een langetermijnvisie opgesteld.

Aanpak voor lange termijn

Om onze ambities waar te maken, moeten we anders gaan denken en doen. Het herstel van ecosystemen duurt jaren. Dit vraagt investeringen, vertrouwen en geduld van de gemeente en de samenleving.

Hoofdthema’s van het beleid

We richten ons beleid op 4 hoofdthema’s:

  • Natuurinclusief handelen: dit betekent dat landschap en biodiversiteit altijd meespelen bij beslissingen over processen en ontwikkelingen in onze gemeente
  • Samen doen: de gemeente betrekt burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij onze natuur en ons landschap
  • Cultuurlandschap, toekomstig landschap en biodiversiteit: we behouden, herstellen en versterken de basiskwaliteit van ons cultuurlandschap
  • Biodiversiteit in de bebouwde kom: samen met belanghebbenden richten we ons op behoud en uitbreiding van een groene, duurzame leefomgeving

Beleid en uitvoering

Beleidsvisie Landschap en biodiversiteit(externe link)

Meer informatie staat op WerkaanWinterswijk(externe link).

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op WerkaanWinterswijk(externe link). Op dit digitale plein delen we kennis en ervaringen over duurzaam leven.