In een bestemmingsplan staat wat er in de gemeente mag worden gebouwd of verbouwd. Waar bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. En hoe hoog en hoe breed een gebouw mag zijn. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden, ook de overheid.

Disclaimer:
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

Wat wel en niet mag in een bepaald gebied, staat in het bestemmingsplan. Er staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Plannen bekijken

Bekijk bestemmingsplannen in het gemeentekantoor of via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)
In de digitale Atlas Omgevingskwaliteit vindt u allerlei informatie per adres of locatie. Bijvoorbeeld  historische gegevens, landschapstype en archeologische waarde.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • 1 of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.