Een woning in het buitengebied van Winterswijk. Voor velen een onbetaalbare droom. Laat staan voor (jonge) stellen of gezinnen. Het college nam afgelopen week een besluit over het ontwerpbestemmingsplan van de Wooldseweg 107-109. Een plan met 6 nieuwe woningen, waarvan 4 beneden de vastgestelde betaalbaarheidsgrens van €355.000.

Na het verplaatsen van het agrarisch bedrijf aan de Wooldseweg 107-109 naar Winterswijk Miste, ontstond de mogelijkheid om op de locatie van ’t Woold een deel van de bestaande stallen en schuren te slopen en daar woningen te realiseren. De ideeën werden door de initiatiefnemer en adviesbureau Van Westereenen B.V. voorgelegd aan de gemeente Winterswijk. De gemeente gaf een aantal randvoorwaarden mee aan de initiatiefnemer. Zo moet het woningbouwprogramma bijvoorbeeld aansluiten op de huidige woningbouwbehoefte en moeten de woningen passen in het landschap van het buitengebied. Met deze randvoorwaarden ontstond er een mooi woningbouwprogramma bestaande uit twee vrijstaande woningen en vier twee-onder-één-kap woningen. De woningen worden omringd door groen, met een bomenrij, gemengde hagen en zelfs een boomgaard met fruitbomen. De initiatiefnemer noemt het plan een win-win situatie omdat woningen veel beter op deze locatie passen dan een melkveebedrijf.

Betaalbaar

“Het opsplitsen van woningen of slopen van schuren voor nieuwbouwwoningen zien we vaker in het buitengebied,” vertelt wethouder Gosse Visser. “Slechts af en toe kunnen deze woningen onder de betaalbaarheidsgrens op de markt worden gebracht. Daarom ben ik extra blij met dit initiatief, waarbij het gelukt om de vier twee-onder-één-kap woningen onder de betaalbaarheidsgrens van €355.000 uit te laten komen. Daarmee maken we het voor meer mensen mogelijk om een woning in het buitengebied te kopen.”

Omgevingsvisie

Dankzij de omgevingsvisie Buitengebied kan de gemeente Winterswijk dit soort initiatieven steeds vaker mogelijk maken. “Het plan aan de Wooldseweg 107-109 kan een inspiratie zijn voor anderen die met hetzelfde idee zitten. Er is meer mogelijk dan we vaak denken,” aldus Visser.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 6 december voor zes weken (tot 17 januari 2024) ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Na deze termijn verwerkt de initiatiefnemer alle reacties, zodat het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.