Burger en politiek

De gemeente Winterswijk wil graag een goed contact met haar bewoners en organisaties. Op de diverse terreinen zijn stappen gezet om drempels laag te houden en burgers zo goed mogelijk te informeren over hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen. In het onderdeel 'Burger en politiek'wordt hierop nader ingegaan. Het gaat daarbij vooral om initatieven die een relatie hebben met de gemeenteraad.
Wanneer initiatieven thuis horen bij het college en de burgemeester zijn deze ook vermeld op de betreffende pagina's van de burgemeester en het college.

Zoeken

Volg ons