Raad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Winterswijk en vormt het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De leden worden één maal in de vier jaar rechtstreeks door de inwoners gekozen. De raad van Winterswijk bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over zes politieke partijen, te weten: Winterswijks Belang (6), CDA (4),VVD (4), PvdA (3), SP (3) en D66 (1). De eerste drie partijen vormen samen een coalitie. De burgemeester is voorzitter van de raad, maar heeft geen stemrecht. De raad heeft drie belangrijke taken: hij stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente (kaderstellende rol), controleert of het college van b. en w. zijn taken goed uitvoert (controlerende rol) en treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente (volksvertegenwoordigende rol).

Zoeken

Volg ons