Presidium

Het presidium heeft als belangrijkste taak het vaststellen van de voorlopige agenda’s van de raadsvergaderingen. Daarnaast besteedt het presidium speciale aandacht aan de procedurele gang van zaken bij raads- en commissievergaderingen.

 

Werkdocument presidium (pdf, 70,5 KB)

 (Voor het openen van PDF-bestanden, heeft u het gratis programma Adobe Reader nodig)

 

Verslagen

Zoeken

Volg ons