Vragen en antwoorden - regulier

Raadsleden en commissieleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders en aan de burgemeester afzonderlijk. Vragen die schriftelijk gesteld worden, worden ook schriftelijk beantwoord.

 • Openstaande vragen

  Een schriftelijke vraag van een raads- of commissielid wordt beantwoord binnen 14 dagen nadat de vraag is ingediend bij de griffie. Het antwoord wordt geplaatst in de map 'Antwoorden op vragen'.

 • Antwoorden op vragen

  Zodra een schriftelijke vraag is beantwoord, wordt de vraag met het antwoord opgenomen in deze map.
  Na ca. 4 weken volgt overplaatsing in de map 'Archief vragen en antwoorden'.

 • Openstaande schriftelijke vragen ex artikel 35 Reglement van Orde

  Schriftelijke vragen van een raadslid ex artikel 35 van het Reglement van Orde (voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Winterswijk - 2016) worden zo spoedig mogelijk beantwoord, in ieder geval binnen 30 dagen nadat de vragen zijn ingediend. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan in kennis.

 • Antwoorden op schriftelijke vragen ex artikel 35 Reglement van Orde

  Zodra schriftelijke vragen ex artikel 35 Reglement van Orde zijn beantwoord, worden de vragen met de antwoorden opgenomen in deze map. Na ca. 4 weken volgt overplaatsing in de map ‘Archief schriftelijke vragen en antwoorden ex art. 35 Reglement van Orde’.

Zoeken

Volg ons