Commissie Samenleving

De commissie Samenleving houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van: bestuur & veiligheid, vergunningverlening en handhaving, arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening, basismobiliteit, sport, maatschappelijke participatie en zorg, jeugdzorg en onderwijs, economie (centrum).
Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Zoeken

Volg ons