Presentatiebijeenkomst 02-02-2017

Orgaan:
Presentatiebijeenkomst
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk
Datum:
donderdag 02 februari 2017
Aanvang:
19:30 uur
1

Presentatie: Benchmark 'Waar staat je gemeente?'

Behandelvoorstel

De heer F. ten Doeschot van I & O Research uit Enschede geeft een presentatie over de benchmark ‘Waarstaatjegemeente?’, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan de gemeentelijke dienstverlening, de kwaliteit van de openbare ruimte en het welbevinden van de inwoners van de gemeente Winterswijk.

Stukken

2

Presentatie: Initiatief 'Grenzhoppers' en grensoverschrijdende samenwerking

Behandelvoorstel

Enkele beleidsmedewerkers uit de gemeenten Aalten, Bocholt, Oost Gelre en Winterswijk geven een presentatie over het onderwerp ‘Grenzhoppers’. De Grenzhoppers vormen een netwerk van ambtenaren, dat is opgericht met als doel een strategische en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te realiseren.

Stukken

3

Presentatie: Stichting Hart4Winterswijk

Behandelvoorstel

de heer J.G. Esendam, voorzitter van de stichting Hart4Winterswijk, geeft een presentatie met als titel ‘Winterswijk 100% HARTveilig’. Deze presentatie gaat over het belang van voldoende AED’s in ieders buurt.

Stukken

Bij presentatiebijeenkomsten gaat het vooral om informatieoverdracht. Raads- en commissieleden krijgen volop gelegenheid vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud van de presentaties. Van de bijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt. Op presentatiebijeenkomsten kan niet worden ingesproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl

Uitgelicht

Volg ons