Presentatiebijeenkomst 02-11-2017

Orgaan:
Presentatiebijeenkomst
Locatie:
Raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1, Winterswijk
Datum:
donderdag 02 november 2017
Aanvang:
19:30 uur
1

Presentatie: Prestatieafspraken gemeente Winterswijk en De Woonplaats en visie voor de lange termijn

Behandelvoorstel

Directeur van De Woonplaats Frans Kooiker zal een presentatie houden over de prestatieafspraken die tussen De Woonplaats, gemeente Winterswijk en Huurdersvereniging worden opgesteld. Partijen werken intensief samen aan de volkshuisvestelijke opgaven in Winterswijk. De langjarige afspraken zijn bekrachtigd in een raamovereenkomst voor een periode van 2017-2021, jaarlijks worden de korte termijn doelen vastgelegd in de prestatieafspraken. Daarnaast zal De Woonplaats een korte toelichting geven op haar visie voor Winterswijk tot 2030.

Stukken

2

Presentatie: Beleidskader 'Wonen met zorg'

Behandelvoorstel

Presentatie beleidskader wonen met zorg. In dit beleidskader zijn de landelijke ontwikkelingen en de lokale situatie rondom wonen met zorg in Winterswijk beschreven. Op basis van onderzoeken en gesprekken met zorgpartijen is de opgave wonen met zorg opgenomen. Tenslotte beschrijft het Beleidskader het vervolgtraject en het standpunt van de gemeente Winterswijk met betrekking tot initiatieven voor wonen met zorg en de verschuivingen in het aanbod.

Stukken

Bij presentatiebijeenkomsten gaat het vooral om informatieoverdracht. Raads- en commissieleden krijgen volop gelegenheid vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud van de presentaties. Van de bijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt. Op presentatiebijeenkomsten kan niet worden ingesproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl

Uitgelicht

Volg ons