Presentatiebijeenkomst 30-11-2017

Orgaan:
Presentatiebijeenkomst
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk
Datum:
donderdag 30 november 2017
Aanvang:
19:30 uur
1

Presentatie: Energiemix Winterswijk

Behandelvoorstel

Tijdens de presentatiebijeenkomst geeft de energietafel een toelichting op het advies aan de gemeenteraad. Tijdens deze avond vindt er geen politieke discussie plaats over het advies, deze discussie zal plaatsvinden tijdens de behandeling in de commissievergadering van 6 december en de raadsvergadering op 21 december 2017.

U bent als betrokkene of belangstellende van harte uitgenodigd bij deze toelichting aanwezig te zijn en de leden van de energietafel vragen te stellen over het advies.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Stukken

Bij presentatiebijeenkomsten gaat het vooral om informatieoverdracht. Raads- en commissieleden krijgen volop gelegenheid vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud van de presentaties. Van de bijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt. Op presentatiebijeenkomsten kan niet worden ingesproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl

Uitgelicht

Volg ons