Presentaties

Vanaf september 2010 worden geen presentaties meer gehouden in de reguliere vergaderingen van de raadscommissies. Daartoe is besloten omdat vaak overvolle agenda’s daarvoor te weinig tijd boden.
De behoefte aan presentaties is echter onverminderd. Deze presentaties worden nu op aparte avonden gehouden.

Stand van zaken presentaties

Hieronder treft u de link aan naar de stand van zaken aan van de nog te organiseren presentatiebijeenkomsten. In de aanloop naar deze bijeenkomsten worden zaken soms nog gewijzigd. Het overzicht heeft dan ook een voorlopig karakter en geeft de stand van zaken weer op de datum die bovenaan in het overzicht is vermeld. Twee weken vóór de presentatiebijeenkomst wordt de bijeenkomst bekend gemaakt in Gemeentenieuws en op de website. Daarmee wordt de opzet van de betreffende presentatiebijeenkomst definitief.

Stand van zaken presentaties   (pdf, 79,8 KB)

(Voor het openen van PDF-bestanden, heeft u het gratis programma Adobe Reader nodig)

Data presentatiebijeenkomsten 2016 en 2017

Hieronder treft u de links aan naar het overzicht van data, die voor presentaties zijn gereserveerd in 2016 en 2017, met vermelding van de onderwerpen voor zover deze al bekend zijn. 

Data gereserveerd voor presentaties in 2017

Archief presentaties

In 'Archief presentaties' vindt u informatie over reeds gehouden presentaties.


Toelichting

Bij presentaties ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen de raads- en commissieleden tijdens de presentaties vragen stellen. Oordeelvorming en eventuele besluitvorming over de gepresenteerde onderwerpen horen thuis in de reguliere commissie- en raadsvergaderingen. Presentaties zijn dus aanvullend. Zij vinden plaats in een meer informele sfeer. Van de presentaties worden dan ook geen verslagen gemaakt. Presentatiebijeenkomsten zijn (in beginsel) openbaar en worden gehouden in het Bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. De presentaties beginnen om 19.30 uur. Wanneer presentaties op een andere locatie of ander tijdstip worden gehouden dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld.

Presentaties worden meestal gegeven door beleidsambtenaren of externe deskundigen. Het is denkbaar dat ook organisaties, instellingen of een groep burgers een presentatie willen geven over een onderwerp dat hen ter harte gaat. Mocht u daarvoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met de griffier, de heer J. Eppinga. Hij is telefonisch bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl

 

Zoeken

Volg ons