Welkom op het RIS van de gemeente

Raadsinformatiesysteem gemeente Winterswijk

Op het RIS vindt u  politieke informatie over de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk en de raadscommissies. Verder bevat het RIS informatie over o.a. het burgerjaarverslag, financiële rapportages en de rekenkamercommissie.

Live-uitzendingen raadsvergaderingen:

 

 

Zoeken

Vergaderschema voor week 50

Week 50
Datum Titel Orgaan
14-12-2017 Extra Presentatiebijeenkomst 14-12-2017 Presentatiebijeenkomst

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsstraat 25

T: 0543 543 543

F: 0543 543 065 

gemeente@winterswijk.nl

 

Postadres

Postbus 101

7100 AC Winterswijk

Zoeken

Volg ons