Heeft u bouwplannen of gaat u verbouwen? Controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dat is vaak het geval. U kunt online controleren of u een vergunning nodig heeft en de vergunning aanvragen.

Controleer bij het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig hebt. 

Doe de vergunningcheck(externe link)

Als u een vergunning nodig heeft, vraagt u die direct online aan bij het Omgevingsloket. De omgevingsvergunning is een overkoepelende vergunning op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. Met de omgevingsvergunning kunnen verschillende losse vergunningen worden gecombineerd.

Vooradvies aanvragen

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooradvies aanvragen.

U kunt de aanvraag in concept indienen via het Omgevingsloket(externe link). De gemeente legt uw voorstel voor aan de welstandscommissie. De welstandscommissie toetst het bouwplan aan de Welstandsnota(externe link) van de gemeente Winterswijk. Op uw verzoek kan het plan ook aan het bestemmingsplan worden getoetst.

Een vooradvies heeft geen juridische status en is openbaar.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, de provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt van welke instantie u antwoord krijgt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorschriften waaronder u de vergunning krijgt).

Kosten omgevingsvergunning

De kosten van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de aangevraagde activiteit(en):

  • Een vast bedrag (bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning kappen van bomen).
  • Een variabel bedrag (bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning bouw). Deze kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten.

De kosten voor een omgevingsvergunning kunt u vinden in de Legesverordening 2022(externe link).

Hoe lang duurt het

Er zijn 2 voorbereidingsprocedures: de normale en de uitgebreide. Dit is afhankelijk van hoe ingrijpend de aanvraag op de omgeving is.

  • Normale voorbereidingsprocedure: binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Uitgebreide voorbereidingsprocedure: binnen 6 maanden ontvangt u bericht. Ook deze termijn kan de gemeente met 6 weken verlengen. 

Als tijdens de behandeling van uw aanvraag blijkt dat er een andere procedure van toepassing is, ontvangt u daarover bericht.

Meer informatie

U kunt terecht bij loket LEEF, hét loket voor de leefomgeving: