Als u een tijdelijk bouwwerk plaatst, dan moet het brandveilig zijn. Denk bij zo’n bouwwerk aan een tent, een podium of een tribune. U geeft minimaal 4 weken voordat u het bouwwerk in gebruik neemt een melding aan ons door. 

Uitgangspunten

U moet in ieder geval een melding bij ons doen in de volgende gevallen:

 • in het bouwwerk zullen meer dan 10 personen overnachten
 • in het bouwwerk worden kinderen of personen met een verstandelijke handicap verzorgd
 • in het bouwwerk komen 150 of meer personen op hetzelfde moment samen

 Melding doorgeven

In de vergunningchecker(externe link) ziet u of u een melding door moet geven. Ook ziet u daar of u nog andere verplichtingen hebt. Afhankelijk van uw situatie kiest u in de vergunningchecker voor ‘Privéfeest geven’ of ‘Evenement houden’. Als u klaar bent in de vergunningchecker kunt u de melding online doorgeven. 

Nodig bij het melden

Tijdens het doorgeven van de melding moet u de volgende documenten uploaden:

 • een plattegrond met maat- en schaalaanduiding van het gebied waar het tijdelijke bouwwerk (zoals een tent, podium of tribune) komt te staan
 • een plattegrond van de inrichting van het tijdelijke bouwwerk, op de plattegrond geeft u duidelijk aan: 
  • hoe het bouwwerk is ingericht (zoals de locatie van bar, podium of sanitair)
  • welke oppervlakte er beschikbaar is voor personen (bijvoorbeeld bij een tent, de totale oppervlakte min de oppervlakte die wordt gebruikt voor een podium of bar)
  • brandwerende en rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van doorgangen, nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan
  • vluchtrouteaanduidingen
  • noodverlichting
  • brandblusvoorzieningen
  • brandweeringang

Kosten

Een melding doen is gratis. Er kunnen wel kosten bij komen voor andere vergunningen.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.