Als u een tijdelijk bouwwerk plaatst, dan moet het brandveilig zijn. Denk bij zo’n bouwwerk aan een tent, een podium of een tribune. U geeft minimaal 4 weken voordat u het bouwwerk in gebruik neemt een melding aan ons door. 

Uitgangspunten

U moet in ieder geval een melding bij ons doen in de volgende gevallen:

 • in het bouwwerk zullen meer dan 10 personen overnachten
 • in het bouwwerk worden kinderen of personen met een verstandelijke handicap verzorgd
 • in het bouwwerk komen 150 of meer personen op hetzelfde moment samen

 Melding doorgeven

In de vergunningchecker ziet u of u een melding door moet geven. Ook ziet u daar of u nog andere verplichtingen hebt. Afhankelijk van uw situatie kiest u in de vergunningchecker voor ‘Privéfeest geven’ of ‘Evenement houden’. Als u klaar bent in de vergunningchecker kunt u de melding online doorgeven. 

Nodig bij het melden

Tijdens het doorgeven van de melding moet u de volgende documenten uploaden:

 • een situatieschets met noordpijl
 • per verblijfsruimte een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding met vermelding van de oppervlakte per verblijfsruimte en de aanwezige objecten groter dan 25m2
 • de hoogste bezetting per verblijfsruimte
 • de locatie van:
  • brandwerende en rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van doorgangen, nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan
  • vluchtrouteaanduidingen
  • noodverlichting
  • brandblusvoorzieningen
  • brandweeringang

Kosten

Een melding doen is gratis. Er kunnen wel kosten bij komen voor andere vergunningen.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij loket LEEF, hét loket voor de leefomgeving. LEEF is op werkdagen bereikbaar van 9 tot 13 uur.