B.J.J. Bengevoord
E-mail: jbengevoord@winterswijk.nl

Portefeuille

 • Bestuur, Dienstverlening en Organisatie
 • Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
 • Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking en Lobby
 • 100% Winterswijk

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Deelnemer overleg driehoek Politie Achterhoek Oost
 • Lid (en vicevoorzitter) Dagelijks Bestuur Regio Achterhoek
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Achterhoek
 • Lid Algemeen Bestuur VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland)
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Veiligheidsstrategie Oost
 • Lid Bestuurlijke begeleidingsgroep Grenzhoppers
 • Lid Bestuurscollege politie Regio NO-Gelderland
 • Lid (en voorzitter) Commissie Grens Regio Achterhoek
 • Lid Dagelijks Bestuur EUREGIO (Grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie)
 • Lid Duitsland overleg (D5/D7+1) Regio Achterhoek
 • Lid Pijler Bestuur Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid Platform Stichting Marketing Winterswijk
 • Lid commissie VNG Internationaal
 • Lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Straatsburg)
 • Vicevoorzitter projectgroep Ariadne
 • Bestuurslid Deutsch-Niederländische Gesellschaft e.V. (1 uur per maand)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD NOG (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Penningmeester AEBR (Association European Border Regions) (onbezoldigd)
 • Beschermheer BGG-Brinkheurne (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Master Public Management Twente University (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht 013 Poppodium Tilburg (onbezoldigd)