Per 1 juli 2023 zoekt de gemeente Winterswijk een burgerlid met kennis van de lokale geschiedenis van Winterswijk voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Gemeente Winterswijk

Een dorp met stadsallure, dat is de gemeente Winterswijk! 
De gemeente Winterswijk telt ruim 29.000 inwoners. Het levendige centrum, het prachtige buitengebied met 22.000 hectare aan unieke natuurgebieden, de rijke cultuurhistorie en de vele voorzieningen maken Winterswijk tot een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en recreëren. Niet voor niets wordt Winterswijk wel de “parel van het oosten” genoemd.

Commissie Ruimtelijke kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke kwaliteit is een nieuwe commissie die per 1 juli 2023 wordt ingesteld. Met de komst van de Omgevingswet willen we integraal gaan werken. Daarom is deze commissie een samensmelting van de Welstandcommissie en de Adviescommissie Cultuurhistorie. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders over omgevingsvisies, bestemmingsplannen, beleidsdocumenten en ruimtelijke projecten vanuit de vertegenwoordigde disciplines. Ook adviseert zij het college van Burgemeester en Wethouders over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en stads- en dorpsgezichten en over cultuurhistorische waardering van panden en ruimtelijke structuren.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit ten minste zeven vaste leden en een flexibele schil. De flexibele schil sluit bij vergaderingen aan indien de deskundigheid van een lid uit de flexibele schil nodig is voor advisering. 

De vaste leden zijn de deskundigen die samen de volgende disciplines vertegenwoordigen: cultuurhistorie, architectuurhistorie, stedenbouwkundige, rayonarchitect, historisch geografie, kennis over de lokale geschiedenis, natuur en landschap, duurzaamheid en archeologie. Eén lid kan meerdere disciplines vertegenwoordigen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Nieuwe leden worden voor een termijn van drie jaar benoemd. Na deze drie jaar is er een evaluatiemoment en kan het termijn verlengd worden. 

Jij...

  • Kent de geschiedenis van Winterswijk en bent de voelspriet in de samenleving.
  • Bent assertief en durft lokale thema’s op de agenda te zetten.
  • Onafhankelijk, objectief en denkt vanuit het algemeen belang voor Winterswijk
  • Bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, kent de gemeente Winterswijk of bent bereid je te oriënteren in de gemeentelijke procedures.
  • Binding met een historische vereniging een pre.
  • Vergoeding en tijdsindicatie

Voor de functie als burgerlid staat een prestatievergoeding van bruto €100,- per uur. Naar verwachting vergadert de commissie zes keer per jaar met de duur van ongeveer twee uur per vergadering. 

Solliciteren of meer weten?

Heb je interesse om deel uit te maken van deze commissie en je in te zetten voor Winterswijk? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur je motivatiebrief uiterlijk vrijdag 9 juni 2023 naar mevrouw M. Navis (secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) via het mailadres mnavis@winterswijk.nl onder de vermelding ‘sollicitatie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit’. Ook voor nadere vragen kun je contact opnemen bij de secretaris van de commissie. Zij is telefonisch te bereiken via  (0545) 543 127 en via de mail mnavis@winterswijk.nl

De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagavond 14 juni. 

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, zal benoeming plaatsvinden volgens de Verordening Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Winterswijk. Deze verordening kun je hier inzien(externe link).