In de gemeenteraad van Winterswijk zitten 4 politieke partijen: Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA. Zij hebben in 2019 samen een akkoord gesloten. De 3 grote thema’s uit dit akkoord zijn burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding.

Het programma dat de 4 politieke partijen hebben geschreven heet 'Winterswijk wint! - Duurzaam en daadkrachtig d'ran' (pdf, 342 kB). In dat programma beschrijven ze hun plannen voor 2019-2022. Ze willen vooral met de thema’s burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding flink aan de slag gaan.