Als u gaat bouwen, verbouwen of aanbouwen, krijgt u te maken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie is beter bekend onder de naam Welstandscommissie. Ze geeft bijvoorbeeld advies of een dakkapel bij het huis past en welke materialen u het beste kunt gebruiken.

Advies

De commissie geeft het college advies over bouwplannen die zijn ingediend. In artikel 12 en verder van de Woningwet staat aan welke eisen van welstand een bouwplan moet voldoen. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit kijkt hoe een bouwwerk eruit komt te zien en of het past in de bestaande omgeving. De kwaliteit van het bouwwerk en de gebruikte materialen houden de onafhankelijke leden ook in de gaten. In de digitale welstandsnota(externe link) staat meer informatie over de manier waarop deze commissie een bouwwerk toetst.

Samenstelling commissie

  • S. van Elk - voorzitter
  • M. Huiskamp-Langendijk - deskundige duurzaamheid (op afroep)
  • N. Huibrechtse - architect
  • Hans - architect
  • ir. B.H.G. Huiskamp - stedenbouwkundige
  • R. Crols - monumentendeskundige
  • A. Stemerdink - burgerlid
  • P. Staats - stedenbouwkundige

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.

Wet- en regelgeving