De gemeenteraad van Winterswijk heeft een plan met maatregelen goedgekeurd waarvan ondernemers in verschillende sectoren gebruik kunnen maken om deze coronatijd door te komen. Het is een stevig dynamisch plan. Sommige steunmaatregelen zijn voor een hele sector, terwijl andere vormen van hulp juist op maat worden aangeleverd.

Op deze pagina vindt u een groot deel van deze vastgestelde maatregelen. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om te bellen of te mailen. We helpen u graag. Samen komen we deze corona-tijd door.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een betalingsregeling aanvragen voor spreiding van betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2021. Dit kan voor maximaal 3 jaar:

 • 1 jaar, maandelijkse termijnen periode maart 2021 – februari 2022
 • 2 jaar, maandelijkse termijnen periode maart 2021 – februari 2023
 • 3 jaar, maandelijkse termijnen periode maart 2021 – februari 2024

Heeft u voorkeur voor een andere termijn, dan kunt u dat aangeven in het aanvraagformulier. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Betalingsregeling aanvragen

Heeft u al betalingen gedaan? Dan betalen wij die bedragen niet terug.

Betaalt u de aanslag nu via automatische incasso? Dan zetten wij deze stop. Het openstaande bedrag van de aanslag wordt dan verdeeld over de periode die u kiest.

Toeristenbelasting

Door de coronacrisis overnachten er minder toeristen in Winterswijk dan verwacht. We begrijpen dat het hierdoor lastig kan zijn om de aanslag binnen de normale termijn te betalen. Het is daarom mogelijk om een afwijkende betaaltermijn af te spreken. Neem hiervoor contact op met het team Financieel Beheer van de gemeente Winterswijk via telefoonnummer (0543) 543 543.

Als u de aanslag betaalt via automatische incasso, dan verandert er niks voor u. We incasseren de aanslag toeristenbelasting 2020 net als anders in drie maandelijkse termijnen.

Reclamebelasting

In 2021 wordt geen reclamebelasting opgelegd.

Marktgelden

Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 worden er geen marktgelden opgelegd.

Precariobelasting

In 2021 wordt geen precariobelasting voor terrassen opgelegd.

Verhuur ruimten

Bedrijven die ruimte huren van de gemeente komen in aanmerking voor uitstel van betaling en eventueel kwijtschelding van huur. We volgen hierbij het landelijke steunakkoord. 

Huurt u een ruimte of gebouw van de gemeente? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl.

Sport en cultuur

Hebt u als organisatie vragen over ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken die passen bij uw situatie. De gemeente denkt mee met uw organisatie en is coulant daar waar dat mogelijk is.

Tegemoetkomingen sportsector

Hieronder vindt u de regelingen die zijn ingesteld als tegemoetkoming voor de sportsector.

 1. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
  Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19(externe link).
   
 2. Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)
  Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19(externe link).

Heeft u als organisatie ideeën over dit onderwerp? Laat het ons dan weten! U bereikt ons via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl.

Financiële bijdrage sportverenigingen

De financiële bijdrage van sportverenigingen van € 75.000 zal vervallen voor het jaar 2020.

Subsidies

Gaat uw activiteit niet door, maar u heeft daarvoor al subsidie ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing. Bel of mail ons via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl.

Uitbetaling voorschotten

Voor culturele instellingen en zwembad Jaspers geldt:

 1. de voorschotbetalingen van het tweede kwartaal worden zo snel mogelijk uitbetaald;
 2. de voorschotten van het derde kwartaal worden op verzoek uitbetaald met als voorwaarden dat:
  1. instellingen aantonen welke inspanningen worden geleverd om kosten onmiddellijk terug te dringen en in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor de langere termijn;
  2. instellingen aangeven op welke rijksmaatregelen (noodfonds, compensatieregelingen e.d.) een beroep wordt gedaan en welke financiële ruimte dit biedt. 

Voor instellingen die per half jaar een voorschot krijgen, kan de gemeente een maatwerkoplossing bieden, waarbij de voorwaarden zoals onder punt  2.2 staat.

Neemt u voor vragen contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl.

Exploitatietekort

Exploitatietekorten van gesubsidieerde instellingen als gevolg van opgelegde sluitingen komen in beginsel in aanmerking voor een extra subsidie. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing. Neemt u daarvoor contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de maatregelen? Dan kunt u ons bellen of mailen. U bereikt ons via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl.

Lees het gehele Herstelplan 'Van herstel naar beter' (pdf, 284 kB)